Dzisiaj jest: 4 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Elżbieta, Malwina, Teodor

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

środa, 12 lipca 2017 11:08

Zdrowiej żyć

Od września 2017 w siedmiu szkołach publicznych w Gminie Goleniów realizowany będzie program „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach”. Za trzy lata okaże się, czy jego uczestnicy – tegoroczne pierwszaki – nabiorą prawidłowych nawyków żywieniowych i będą wolały zabawy na świeżym powietrzu od siedzenia przed komputerem. I czy będą zdrowsze od innych dzieci.

Program obejmie uczniów pierwszych klas szkół podstawowych: SP nr 5, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4 w Goleniowie, Zespołu Szkół Publicznych w Mostach, Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich oraz SP w Krępsku. Przez trzy lata będą oni mieli dwie godziny dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego, prowadzone przez nauczycieli WF bądź trenerów klubów sportowych. Będą też uczestniczyć w zajęciach promujących zdrowe odżywianie, dających wiedzę o skutkach niezdrowego trybu życia oraz korzyściach płynących z aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się. Zajęcia będą prowadzone przez fachowców m.in. w szkolnych pracowniach dietetycznych, które zostaną stworzone w ramach programu. Przy Szkole Podstawowej nr 2 w Goleniowie powstanie boisko i plac zabaw przeznaczone dla najmłodszych uczniów szkoły; SP 2 będzie największym uczestnikiem programu, a dziś nie ma bazy rekreacyjno-sportowej odpowiadającej potrzebom najmłodszych dzieci.

Celem programu jest wyrobienie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zachęcenie do aktywności fizycznej. Ma to uchronić je przed nadwagą lub otyłością oraz chorobami, które wiążą się z prowadzeniem niezdrowego trybu życia. Szacuje się, że obecnie około jedna czwarta polskich dzieci ma nadwagę, coraz częstsza jest otyłość oraz choroby z niej wynikające: cukrzyca, problemy z układem krążenia i aparatem ruchu.

„Zdrowe dzieci w zdrowej gminie” to międzynarodowy, polsko-niemiecki program wzorowany na analogicznym, który kilka lat temu realizowano z powodzeniem w kilku gminach holenderskich i niemieckich. Ze strony polskiej w programie uczestniczą gminy Kołobrzeg (miasto i gmina wiejska), Goleniów i Stepnica. Po stronie niemieckiej uczestnikami programu są szkoły z Schwedt. Program nadzoruje niemiecka Europejska Akademia Sportu Landu Brandenburgia w Poczdamie, która zapewni merytoryczną opiekę i opracowanie wyników uzyskanych w trakcie prowadzenia programu.

Goleniów wyda na realizację projektu ponad 273 tysiące euro, dofinansowanie z programu Interreg VA pokryje 85 procent kosztów kwalifikowanych.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.