Dzisiaj jest: 11 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Cyprian, Olga, Benedykt

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

środa, 30 sierpnia 2017 07:38

Nominacje w oświacie

We wtorek z udziałem burmistrza Roberta Krupowicza odbyła się narada dyrektorów gminnych szkół i przedszkoli. Jej przedmiotem były przygotowania do roku szkolnego 2017/2018, który zacznie się już w najbliższy poniedziałek, 4 września.

Na wstępie burmistrz R. Krupowicz przyjął ślubowanie złożone przez pięć pań nauczycielek, które zdały egzamin i uzyskały stopień nauczyciela mianowanego. Nowymi nauczycielami mianowanymi są panie Anna Marzec (SP Komarowo), Agnieszka Tarczykowska (SP 3), Anna Kaleczyc (Gimnazjum nr 1), Karolina Balcerzak (ZSP Kliniska Wielkie) oraz Anna Lewandowska (ZSP Mosty).

Burmistrz podziękował dyrektorom i wicedyrektorom szkół, którzy z dniem 31 sierpnia ustępują ze swoich stanowisk: pani Lucji Kuźmińskiej (dyrektor SP 4), Grażynie Górskiej (dyrektor ZSP Mosty), Katarzynie Kawiak (dyrektor Gimnazjum nr 1), Joannie Drosińskiej (wicedyrektor ZSP Kliniska Wielkie) oraz Danucie Frączek (wicedyrektor ZSP Mosty).

Akty mianowania z rąk burmistrza R. Krupowicza odebrali nowi dyrektorzy szkół i przedszkoli. Pani Anita Kijowska została dyrektorem Przedszkola Publicznego nr 2 w Goleniowie, p, Joanna Stanuch-Piotrowicz dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1, p. Krystyna Bielecka-Zagórna dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2, p. Beata Majdak dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 w Goleniowie, a p. Jolanta Tomicka – dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w Mostach.

Przedstawiono również nowych wicedyrektorów szkół: Małgorzatę Wojciechowską (ZSP Mosty), Roberta Łabaja (SP 1), Lucję Kuźmińską i Roksanę Wasylinka (SP 4), Danutę Gielnik i Beatę Glądałę (SP 2), Beatę Korczak (SP Kliniska Wielkie) oraz Julitę Olesińską (SP 5).

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.