Dzisiaj jest: 14 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

piątek, 01 września 2017 08:02

Zapraszamy do Świetlicy dla Seniorów

Stowarzyszenie Seniorów "RELAKS" zaprasza osoby w wieku 60+ do wspólnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowań w ramach działania Świetlicy dla Seniorów "Razem z Ochotą".


Zajęcia w świetlicy na terenie Goleniowskiego Domu Kultury odbywają się trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8:00-16:00. Zajęcia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki w godz. 8:00-16:00.

Świetlica oferuje różnorodne formy zajęć, m.in.:

 • zajęcia manualne: robótki ręczne (szydełkowanie, szycie), wykonywanie ozdób, obrazków, serwetek, stroików świątecznych, kartek okolicznościowych
 • zajęcia ruchowe: ćwiczenia gimnastyczne, spacery, wycieczki, drobne prace w ogrodzie, ćwiczenia oddechowe
 • zajęcia muzyczne: śpiewanie, pląsy, taniec
 • czytanie książek, wierszy, prasy
 • ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację - gry towarzyskie
 • działania międzypokoleniowe: czytanie bajek w grupie dzieci "Akademia Jasia i Małgosi”
 • uroczyste obchodzenie świąt i jubileuszy: imieniny, Dzień Babci i Dziadka, Dni Seniora, Mikołajki itp.

Uczestnicy zajęć wspólnie jedzą dwa posiłki: drugie śniadanie i obiad. Opłata za udział w zajęciach i posiłki wynosi 11 zł za dzień pobytu.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Goleniów. Polecamy świetlicę osobom starszym, które chcą spędzić czas w gronie miłych osób. Zapisy pod nr tel. 607 862 895.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.