Dzisiaj jest: 22 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Julia, Wiesława, Helena
Utrudnienia w ruchu

Ulica Dworcowa wyłączona z ruchu

czwartek, 21 lutego 2013 11:09

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, iż w związku z rozpoczęciem robót na zadaniu "Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową mostu przez rzekę Inę w Goleniowie" w poniedziałek, 25 lutego 2013 roku, będzie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Dworcowej na odcinku od Starostwa Powiatowego do wiaduktu, a w dniach 26 - 28 lutego 2013 ulica ta będzie zamknięta dla ruchu kołowego.

Utrudnienia w ruchu

środa, 19 grudnia 2012 07:30

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Goleniowie informuje, iż w związku z usuwaniem awarii przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy M. Konopnickiej w Goleniowie w dniu dzisiejszym tj. 19 grudnia (środa) 2012 roku w godz. 8:30 - 16:00 nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na wysokości budynku nr 48 – jeden pas drogi wyłączony zostanie z ruchu drogowego. Ponadto informujemy, iż czas powyższych utrudnień w ruchu drogowym może ulec wydłużeniu.
Przepraszamy za powyższe niedogodności

Zamknięte skrzyżowanie

poniedziałek, 05 listopada 2012 10:16

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Goleniowie informuje, iż w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic M. Drzymały i M. Kopernika w Goleniowie w dniu dzisiejszym tj. 05 listopada (poniedziałek) 2012 roku w godz. 8:30 - 16:00 nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym - skrzyżowanie wyłączone zostanie z ruchu drogowego.

Wyłączenie ulic na czas Mili Niepodległości

poniedziałek, 05 listopada 2012 07:05

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie informuje, że w związku z organizacją Goleniowskiej Mili Niepodległości, dnia 11 listopada 2012 roku w godz. 9.00 - 16.30 ulice: C.K. Norwida, Sportowej, Gen. W. Andersa, M. Konopnickiej, J. Matejki, Akacjowej, Lipowej i Szczecińskiej będą wyłączone z ruchu drogowego. Prosimy o nie parkowanie w tym dniu samochodów na wyżej wymienionych ulicach. 

Ulica Matejki zamknięta

piątek, 02 listopada 2012 10:18

Dnia 2 listopada 2012 roku od godzin rannych wyłączony z ruchu kołowego został odcinek ulicy Matejki na wysokości parkingu. Objazdy ulicą Piaskową i Szczecińską. Zgodnie z podanymi wcześniej informacjami, pracownicy spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja wymieniają w dwóch miejscach sieć wodociągową. W związku z tym kilka bloków na osiedlu pozbawionych będzie dostawy wody w piątek do godzin popołudniowych, w sobotę do godziny 14.00. Roboty zaplanowano do soboty, tak więc najpóźniej 3 listopada ulica ponownie zostanie udostępniona dla ruchu. Jak poinformował nas kierownik robót, być może prace zostaną zakończone jeszcze dzisiaj.

Zmiany w organizacji ruchu

poniedziałek, 29 października 2012 12:34

Podobnie jak w latach poprzednich w dniu Wszystkich Świętych (czwartek, 1 listopada 2012 r.) całkowicie wyłączony z ruchu drogowego zostanie odcinek ulicy Przestrzennej na wysokości cmentarza.

Utrudnienia na ul. Matejki

wtorek, 16 października 2012 21:03
W dniach 15 – 17 października 2012 roku ulica Jana Matejki (na wysokości parkingu) jest częściowo zamknięta dla ruchu samochodowego. Spowodowane to zostało awarią wodociągu. W poniedziałek awaria została usunięta, ale głęboki wykop pozostał i jeden pas jezdni został wyłączony z ruchu. Według informacji uzyskanych w Goleniowskich Wodociągach i Kanalizacji, po odtworzeniu nawierzchni ulicy, najpóźniej jutro (17 października) ulica Matejki będzie przejezdna na całej szerokości.

Roboty na skrzyżowaniu

wtorek, 09 października 2012 12:19

Przez kilka godzin utrudniony będzie dzisiaj (9 października 2012 r.) ruch pojazdów na skrzyżowaniu ulicy Konstytucji 3 Maja z ulicą Andersa.

Od godzin rannych na tym ważnym dla komunikacji miejskiej skrzyżowaniu kładziona jest nawierzchnia bitumiczna i ruch na części ulic Andersa i Konstytucji 3 Maja (od banku do poczty) odbywa się tylko jedną stroną jezdni. Prace mają być zakończone jeszcze dzisiaj.

Za utrudnienia przepraszamy. 

Utrudnienia w ruchu - prace bitumiczne

wtorek, 02 października 2012 10:26

W dniach od 2 do 7 października 2012 r. prowadzone będą prace bitumiczne na remontowanych ulicach Konstytucji 3 Maja i Szarych Szeregów.

W pierwszej kolejności wykonana zostanie warstwa wiążąca na ulicy Szarych Szeregów (na zdjęciu), następnie w czwartek kładziona będzie warstwa bitumiczna na skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3 Maja z ul. Andersa i na dalej – do skrzyżowania z ul. Pocztową. Zakończenie prac nawierzchniowych na ul. Szarych Szeregów i jej skrzyżowaniu z ul. Szkolną, planowane jest na niedzielę, 7 października 2012 r.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy. 

Ulica Prusa zamknięta

wtorek, 11 września 2012 10:47

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Goleniowie informuje, iż w związku z usuwaniem awarii sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bolesława Prusa w Goleniowie w dniach 11 - 13 września (od wtorku do czwartku) 2012 roku nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym - ulica B. Prusa wyłączona zostanie z ruchu drogowego.

Kolejne utrudnienia na rondzie

poniedziałek, 10 września 2012 13:04

We wtorek, 11 września 2012 r. o godzinie 7:00 przywrócone do ruchu zostanie skrzyżowanie ul. Szkolnej i ul. Szarych Szeregów w Goleniowie. Nawierzchnia bitumiczna na w/w skrzyżowaniu zostanie ułożona w dniach 15-16 września.

Natomiast od 12 września 2012 r. planowane jest częściowe zamknięcie ulicy Konstytucji 3 Maja od ulicy Andersa do ronda przy dworcu, które spowodowane jest układaniem warstwy ścieralnej jezdni poprzedzone wymianą studni telekomunikacyjnej przez Telekomunikację Polską S.A. W tym czasie ul. Konstytucji 3 Maja zostanie udostępniona jedynie dla mieszkańców. Zakończenie robót nawierzchniowych planowane jest na 16 września.

Utrudnienia w ruchu drogowym

piątek, 07 września 2012 19:27

Dobiegają końca prace na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej z ulicą Szarych Szeregów. We wtorek, 11 września 2012 roku, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, skrzyżowanie to powinno być przejezdne, a ulica Szkolna na całej długości udostępniona dla ruchu kołowego.

Zgodnie z wcześniejszą informacją zostało zamknięte skrzyżowanie ulicy Szkolnej z Szarych Szeregów i cały ruch - także tranzytowy - skierowany został w ulicę Konstytucji 3 Maja. Zamknięcie tego skrzyżowania potrwa - jeśli nie zajdą nieoczekiwane okoliczności - co najmniej do 7 września 2012 r. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

W czwartek wznowienie ruchu

środa, 29 sierpnia 2012 09:40

Od czwartku, 30 sierpnia 2012 roku, udostępniony dla ruchu samochodowego zostanie ulica Konstytucji 3 Maja na odcinku od ronda przy dworcu do skrzyżowania  z ulicą Andersa.

We wtorek na jezdni kładziona była tzw. ścieralna warstwa nawierzchni. Roboty trwały do późnych godzin wieczornych, prace wykończeniowe prowadzono jeszcze w środę. Od czwartku ulica będzie już przejezdna na całej długości. Liczyć się jednak trzeba ze wzmożonym ruchem samochodów, albowiem na kilka dni zamknięte będzie skrzyżowanie ulicy Szarych Szeregów z "przelotową" ulicą Szkolną i cały ruch - także tranzytowy - skierowany zostanie w ulicę Konstytucji 3 Maja. Zamknięcie tego skrzyżowania planowane jest na dzień 30 sierpnia 2012 r , a roboty - jeśli nie zajdą nieoczekiwane okoliczności - potrwają co najmniej do 7 września 2012 r.

Szarych Szeregów zamknięta

wtorek, 07 sierpnia 2012 12:41

Od poniedziałku, 6 sierpnia 2012 roku, zamknięta dla ruchu kołowego jest ulica Szarych Szeregów. Dojazd do posesji znajdujących się obok Szkoły Podstawowej nr 2 drogą gruntową obok Sądu Rejonowego.

Skrzyżowanie przejezdne

poniedziałek, 30 lipca 2012 10:26

Od soboty, 28 lipca 2012 roku, skrzyżowanie ulic Konstytucji 3 Maja i Andersa jest przejezdne. Roboty na tym ważnym dla miasta skrzyżowaniu trwały trzy tygodnie. W piątek do późnych godzin wieczornych kładziona była warstwa bitumiczna. Od soboty można już bez przeszkód z tędy przejechać. Od ulicy Andersa możliwa jest jednak jazda tylko w kierunku poczty. Ulica Konstytucji 3 Maja na odcinku od banku do dworca nadal nie jest udostępniona dla ruchu.

Skrzyżowanie nadal zamknięte

czwartek, 19 lipca 2012 12:10

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. poinformowała, że nastąpiła awaria starego odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania ulic: Konstytucji 3 Maja i Pocztowej. W związku z powyższym nadal zostanie wyłączony z ruchu odcinek jezdni ul. Konstytucji 3 Maja od ul. Andersa do ul. Pocztowej. Prace instalacyjne i odtworzeniowe potrwają prawdopodobnie do 23 licpa. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Prace na skrzyżowania ulic: Konstytucji 3 Maja i Gen. Andersa zostały po raz kolejny zahamowane z powodu niezgodności podkładów geodezyjnych w stosunku do stanu faktycznego odkrytego w wyniku wykonywania wykopów.

Utrudnienia w ruchu

środa, 04 lipca 2012 17:31

W związku z przebudową ul. Konstytucji 3 Maja w Goleniowie i koniecznością wymiany infrastruktury podziemnej informujemy, że w dniach od 9 do 14 lipca zamknięta zostanie ulica na odcinku od skrzyżowania z ul. Andersa do ul. Pocztowej. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

14 maja 2012 r. został opracowany ostateczny pdfprojekt organizacji ruchu dla samochodów ciężarowych w Goleniowie. Projekt uwzględnia uwagi goleniowskich przedsiębiorców oraz Rady Miejskiej. Dokument zostanie teraz przedłożony organom opiniującym i zatwierdzającym. Planowany termin zmiany organizacji ruchu to sierpień 2012 r.

Strona 3 z 5

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl