Dzisiaj jest: 22 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Julia, Wiesława, Helena
piątek, 25 października 2013 13:15

Władze PKPS bez zmian

24 października 2013 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (PKPS) w Goleniowie. Podsumowana została 4-letnia kadencja ustępujących władz tej organizacji oraz wybrano nowy zarząd i delegatów na Zjazd Okręgowy w Szczecinie.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatowego PKPS złożył prezes Stanisław Praszczyk. Jak kilkakrotnie podkreślił, działalność ta sprowadza się przede wszystkim do niesienia pomocy materialnej osobom, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. PKPS pozyskuje odzież i żywność i rozdziela ją między potrzebujących. W trakcie 4-letniej kadencji z pomocy tej charytatywnej organizacji skorzystało ponad 2000 osób z 350 rodzin objętych stałą opieką PKPS. Odzież, meble, sprzęty domowe pochodzą najczęściej od osób prywatnych, natomiast żywność przede wszystkim z Federacji Polskich Banków Żywności (PEAD) oraz z dużych sklepów i od anonimowych darczyńców. Wartość wsparcia rzeczowego udzielonego ubogim wyniosła w okresie 4 lat ponad 3 mln zł. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób, przede wszystkim pani Ireny Sobańskiej, która od 16 lat nie szczędzi czasu i trudu, by wspomóc tych, którzy tej pomocy potrzebują. To dzięki takim osobom goleniowski PKPS uznawany jest za najlepszy w okręgu szczecińskim. Wysoko pracę goleniowskiego PKPS ocenił również uczestniczący w walnym zebraniu zastępca burmistrz Henryk Zajko. Osobom, które w szczególny sposób w pracy organizacji się wyróżniły, wręczone zostały listy z podziękowaniami.

Po krótkiej dyskusji, uczestnicy zebrania udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium i przystąpiono do wyborów nowych władz. W skład Zarządu Powiatowego PKPS wybrano 10 osób, prezesem ponownie został Stanisław Praszczyk, a wiceprezesem Jerzy Kowalski (na zdjęciu). Pracami 3-osobowej Komisji Rewizyjnej kierować będzie Danuta Kowalczyk. Goleniowski PKPS na Zjeździe Okręgowym reprezentować będą: Stanisław Praszczyk, Jerzy Kowalski, Roman Latuszek, Henryk Minowski i Robert Ślepaczek.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl