Dzisiaj jest: 11 Grudnia 2023 roku    |    Imieniny: Waldemar, Damazy
piątek, 20 grudnia 2013 12:33

Nabór wniosków o dofinansowanie sportu

Dnia 19 grudnia 2013 roku Burmistrz Gminy Goleniów podpisał zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminą Goleniów w roku 2014. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta przy Pl. Lotników 1 lub przesłać pocztą w terminie do 3 stycznia 2014 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Na realizację z zakresu finansowania sportu w budżecie na rok 2014 przeznacza się kwotę 824 tys. zł. Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr XIV/154/11 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2011 roku, środki te zostaną rozdysponowane w następujący sposób:

 • 412.000 zł (50%) na dyscypliny gier zespołowych,
 • 263.680 zł (32%) na wspieranie sportów indywidualnych,
 • 74.160 zł (9 %) na wsparcie klubów sportowych uzyskujących osiągnięcia udokumentowane w postaci punktów w klasyfikacji sportowej klubów, prowadzonej przez Ministerstwo Sportu,
 • 74.160 zł (9%) na stypendia sportowe dla zawodnika klubu, który zajął co najmniej IV miejsce indywidualnie w drużynie w mistrzostwach kraju lub brał udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub Europy.

Burmistrz Gminy Goleniów rozpatrzy i poda do publicznej wiadomości wykaz klubów sportowych, którym udzielone zostało dofinansowanie w terminie do 31 stycznia 2014 r.

Materiały do pobrania

Zarządzenie Burmistrza Gminy Goleniów Nr 243/2013 z 19 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów w roku 2014

Uchwała Nr XIV/154/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów

docWniosek

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.