Dzisiaj jest: 29 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria

Goleniowski Festiwal Radości 2024

Organizacje Pozarządowe - aktualności
poniedziałek, 29 października 2018 12:27

Porady dla organizacji pozarządowych w CAL

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) dla regionu szczecińskiego zaprasza organizacje z Goleniowa i okolic na stały dyżur doradcy w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie.

Dział: Miasto i Gmina

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie uchwały Nr L/572/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 października 2014 r w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Dział: Miasto i Gmina
wtorek, 11 marca 2014 12:41

Lekcja prawa w sądzie

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży wygrało konkurs Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 03 marca 2014 11:08

Zaproszenie na szkolenie

Dnia 12 marca 2014 r. (środa) w Goleniowskim Domu Kultury przeprowadzone zostanie szkolenie nt. „Rachunkowość organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej”.

Dział: Miasto i Gmina
wtorek, 04 lutego 2014 11:04

Cm2 w działaniu

Pod dość tajemniczym kryptonimem „Cm2” kryje się Partnerstwo Lokalne zawiązane na rzecz rozwiązywania problemów i aktywizacji mieszkańców kilku goleniowskich ulic.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 20 grudnia 2013 12:33

Nabór wniosków o dofinansowanie sportu

Dnia 19 grudnia 2013 roku Burmistrz Gminy Goleniów podpisał zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminą Goleniów w roku 2014. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta przy Pl. Lotników 1 lub przesłać pocztą w terminie do 3 stycznia 2014 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dział: Sport
piątek, 13 grudnia 2013 14:06

Nowe władze Związku Kombatantów

Z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, 13 grudnia 2013 roku odbyło się zebranie goleniowskiego koła tej organizacji. Głównym jego punktem był wybór władz koła. 

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 18 listopada 2013 13:58

Szkolenie dla liderów organizacji pozarządowych

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES zaprasza liderów organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. Animator Ekonomii Społecznej.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 25 października 2013 13:15

Władze PKPS bez zmian

24 października 2013 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (PKPS) w Goleniowie. Podsumowana została 4-letnia kadencja ustępujących władz tej organizacji oraz wybrano nowy zarząd i delegatów na Zjazd Okręgowy w Szczecinie.

Dział: Miasto i Gmina
wtorek, 10 września 2013 12:11

Umowy podpisane

Są pieniądze na dwie inwestycje poprawiające warunki życia mieszkańców wsi Gminy Goleniów. W poniedziałek (9 września 2013 roku) burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz podpisał umowę z marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem na budowę oświetlenia dwóch ulic w Rurzycy oraz budowę szatni na stadionie w Mostach.

Dział: Miasto i Gmina
Strona 1 z 5

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.