Dzisiaj jest: 23 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Jerzy, Wojciech

Społeczna Rada Kultury

Społeczna Rada Kultury jest społecznym organem o charakterze doradczo-opiniodawczym, służącym rozwojowi kultury i wspierania inicjatyw realizowanych na terenie Gminy Goleniów.

Do zadań Rady Kultury należy w szczególności:

  • Inicjowanie i wspieranie rozwoju kultury i sztuki z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju;
  • Rozpoznawanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Goleniów;
  • Opiniowanie i wspieranie inicjatyw promujących i integrujących działalność kulturalną;
  • Wspieranie i aktywizacja środowisk twórczych z terenu Gminy Goleniów;
  • Promowanie twórców indywidualnych oraz przedstawicieli amatorskich ruchów artystycznych z terenu Gminy Goleniów;
  • Wydawanie opinii w sprawie przyznawania lub wstrzymania stypendiów artystycznych w Gminie Goleniów.

Rada została utworzona na mocy zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów (Nr 186/2007 z 16 sierpnia 2007 r.). W zarządzeniu tym zostały określone wytyczne dotyczące składu i zasad powoływania członków Rady oraz regulamin jej działania.

pdfZarządzenie Nr 152/2011 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 lipca 2011 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalania składu i zasad powoływania członków Społecznej Rady Kultury oraz ustalenia regulaminu jej działania.

pdfRegulamin działania Społecznej Rady Kultury

pdfZarządzenie Nr 186/2007 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalania składu i zasad powoływania członków Społecznej Rady Kultury oraz ustalenia regulaminu jej działania.

pdfRegulamin działania Społecznej Rady Kultury - uchylony Zarządzeniem Nr 152/2011

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl