Dzisiaj jest: 12 Listopada 2018 roku    |    Imieniny: Renata, Witold, Konrad
Miasto i Gmina

Mury będą jak nowe

piątek, 06 lipca 2018 14:16

Rozpoczęły się prace przy renowacji reszty murów obronnych oraz Baszt Menniczej i Baszty Prochowej. Wykonawcą jest firma RENTON Leszek Dzierzkiewicz z Poznania, która wcześniej odnawiała część muru obronnego biegnącego wzdłuż Iny, przy Alei Legend.

Pojedziemy jeszcze w wakacje?

wtorek, 03 lipca 2018 11:52

Dobiegają końca prace przy budowie wiaduktów na przedłużeniu ulicy Wolińskiej (droga do Miękowa). Powinny zostać ukończone jeszcze w lipcu.

Można już składać wnioski do Ośrodka Pomocy Społecznej o wypłatę świadczenia „300 plus” przeznaczonego na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez ucznia 20 lat (24 lata w przypadku uczniów niepełnosprawnych).

Ratowników brak, basen nieczynny

wtorek, 03 lipca 2018 10:35

Odkryty basen kąpielowy przy ul. Spacerowej nie może być napełniony wodą i udostępniony chętnym do kąpieli. Powodem jest brak ratowników, którzy czuwaliby nad bezpieczeństwem kąpiących się.

Urodziny nr 750

poniedziałek, 02 lipca 2018 10:41

Goleniów ma 750 lat. Na sobotnią urodzinową imprezę przybyły tłumy, nie tylko goleniowian. Planty i ich okolice były pełne bawiących się gości.

Rocznicowa sesja

poniedziałek, 02 lipca 2018 08:59

Goleniów ma dwoje nowych honorowych obywateli. Uchwały o nadaniu tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów pani Ewie Durskiej i panu Manfredowi Kendziorze podjęto na uroczystej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w niedzielę 1 lipca br., w rocznicę nadania Goleniowowi praw miejskich.

Są środki na kolejne mieszkania

piątek, 29 czerwca 2018 10:32

Gmina Goleniów otrzyma 4,9 mln zł bezzwrotnej pomocy na budowę kolejnego bloku mieszkaniowego przy ul. Mikołajczyka. Będzie w nim 50 mieszkań.

Od 1 lipca codziennie

piątek, 29 czerwca 2018 09:13

Przypominamy, że już od najbliższej niedzieli, 1 lipca przez całe wakacje do 31 sierpnia autobus „Zielonej Linii” do Lubczyny będzie kursować codziennie. Przejazd, podobnie jak na innych liniach komunikacji miejskiej, jest bezpłatny.

– Niezliczonych talentów na skalę światową, praktycznie w każdej dziedzinie życia, dostarcza Państwu niezmiennie od lat Gmina Goleniów – podsumowuje z off-u nowy film promocyjny Gminy Goleniów Jenny Crissey z Teatru Brama.

„Chociwelka” gotowa

czwartek, 28 czerwca 2018 16:53

9 lipca kierowcy pojadą całkowicie przebudowaną „chociwelką”, czyli remontowaną od marca zeszłego roku drogą wojewódzką nr 142.

Darmowy kurs na prawo jazdy D lub C i CE

czwartek, 28 czerwca 2018 12:54

Osoby bierne zawodowo, w wieku co najmniej 30 lat, mieszkające w Szczecinie, powiecie goleniowskim, gryfińskim, polickim bądź stargardzkim, mające wykształcenie co najwyżej średnie i mające prawo jazdy kategorii B mogą za darmo zdobyć uprawnienia, o których mowa w tytule.

Przygotowania w toku

czwartek, 28 czerwca 2018 11:59

Rozpoczął się montaż sceny, na której w sobotę występować będą wykonawcy koncertu z okazji Urodzin Goleniowa: Sylwia Grzeszczak, Andrzej Piaseczny oraz goleniowski Projekt Hubas. Początek urodzinowej imprezy – kulminacji obchodów 750. rocznicy istnienia miasta Goleniów – o godzinie 17.30.

Sesja absolutoryjna

czwartek, 28 czerwca 2018 09:53

Na odbytej w środę XLIV sesji Rady Miejskiej w Goleniowie radni zatwierdzili sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Goleniów za rok 2017 oraz udzielili absolutorium burmistrzowi Robertowi Krupowiczowi.

Tylko z biletem kolejowym

wtorek, 26 czerwca 2018 10:28

Od 2 lipca zawieszona zostaje możliwość przejazdów w obrębie Szczecina pociągami REGIO na podstawie okresowych biletów komunikacji miejskiej. Podstawą legalnego przejazdu będzie wyłącznie bilet kolejowy.

CAL na ukończeniu

wtorek, 26 czerwca 2018 08:02

Rozbudowa dawnej siedziby szkoły specjalnej przy ul. Wojska Polskiego dobiega końca. Trwają ostatnie prace przy elewacji i zagospodarowaniu otoczenia, we wnętrzu prowadzone są prace wykończeniowe. Do obiektu weszła już ekipa sprzątająca.

Modernizacja budynku w Kliniskach

poniedziałek, 25 czerwca 2018 11:37

Przejęty od PKP budynek w Kliniskach Wielkich jest właśnie remontowany, jesienią będzie w nim 7 mieszkań socjalnych.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej

poniedziałek, 25 czerwca 2018 11:34

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje uroczystą sesję RM w niedzielę, 1 lipca br. o godz. 10.00. Odbędzie się w sali posiedzeń UGiM.

Pomoc dla rolników

poniedziałek, 25 czerwca 2018 06:16

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało procedury pomocowe skierowane do producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy.

Sprostowanie nieprawdy

piątek, 22 czerwca 2018 15:02

W tekście pt. „Poznajmy prawdę o...” zamieszczonym w piątek 22 czerwca br. na portalu www.goleniow.net.pl znalazły się całkowicie nieuprawnione sugestie, jakoby system monitoringu miejskiego w Goleniowie został wybudowany z naruszeniem prawa.

Słoneczna energia w GWiK

czwartek, 21 czerwca 2018 12:12

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. wybuduje instalacje fotowoltaiczne na terenie oczyszczalni ścieków w Goleniowie i Komarowie oraz na stacji uzdatniania wody w Goleniowie. Ich łączna maksymalna moc osiągnie 690 kW.

Strona 7 z 131

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.