Dzisiaj jest: 17 Listopada 2017 roku    |    Imieniny: Waleria, Salomea, Grzegorz
Wyświetlenie artykułów z etykietą: solectwa
piątek, 05 czerwca 2015 08:12

Widać już most

Prace przy budowie drogi wspomagającej Goleniowski Park Przemysłowy szybko się posuwają. Trwają prace przy budowie przyczółków mostu przez Inę.

Dział: Miasto i Gmina
czwartek, 28 maja 2015 10:58

Duży konflikt w małej szkole

Autor (lub autorzy) obszernego anonimu, podpisujący się jako „pracownicy Szkoły Podstawowej w Krępsku” postawił szereg bardzo ciężkich zarzutów dyrektorce tej szkoły, pani Iwonie Bondar. Na razie żaden z zarzutów nie znalazł potwierdzenia.

czwartek, 14 maja 2015 12:04

Spotkania z rodzicami

W środę po południu burmistrz Robert Krupowicz, dyrektor Wydziału Edukacji w UGiM Goleniów Janina Mucek i przyszła dyrektorka Szkoły Podstawowej w Lubczynie Alina Dąbrowska spotkali się z rodzicami dzieci z Lubczyny, Borzysławca i Czarnej Łąki.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie uchwały Nr L/572/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 października 2014 r w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Dział: Miasto i Gmina
czwartek, 30 kwietnia 2015 10:51

Nowi sołtysi

W środę 29 kwietnia w sesji Rady Miejskiej Goleniowa po raz pierwszy uczestniczyli nowi sołtysi, wybrani kilkanaście dni temu przez mieszkańców swoich wsi.

Dział: Miasto i Gmina
czwartek, 30 kwietnia 2015 09:13

Woda i kanalizacja dla wsi

Rada Miejska Goleniowa na sesji w środę 29 kwietnia br. zaakceptowała program rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Goleniów na lata 2015-2020.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 24 kwietnia 2015 07:15

Lubczyna z gwiazdkami

W majowym numerze magazynu sportów wodnych „Żagle" opublikowano informator o przystaniach śródlądowych i morskich w Polsce. Marina w Lubczynie dostała cztery gwiazdki na pięć możliwych. Oznaczają one wysoką jakość usług świadczonych w Lubczynie.

Dział: Miasto i Gmina
wtorek, 21 kwietnia 2015 10:06

Przedszkole w Lubczynie

Rodzice dzieci kwalifikujących się do opieki przedszkolnej mogą zapisywać je do placówki w Lubczynie. Opieka będzie zapewniona również po 1 września, zmieni się jedynie jej forma organizacyjna: zamiast punktu przedszkolnego będzie działał oddział przedszkolny w tamtejszej szkole podstawowej.

W związku z kontynuacją prac nad Zintegrowanym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (PGN), zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli domków jednorodzinnych z terenu Miasta/ gminy Goleniów o wypełnienie i odesłanie krótkiej ankiety.

Celem ankiety jest jak najlepsze rozpoznanie i zdiagnozowanie potrzeb całego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jak i każdej gminy z osobna w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

Dział: Miasto i Gmina

Gmina Goleniów informuje, iż w dniu dzisiejszym zakończono prace związane z zadaniem pn: „Stworzenie punków informacji turystycznej w miejscowości Bolechowo, Borzysławiec, Burowo, Miękowo, Niewiadowo, Podańsko, Tarnowiec, Tarnówko, Żdżary, Komarowo, Krępsko, Kąty, Imno, Budno, Białuń, Łozienica". Wykonawcą robót była firma K.M.Z. Głodek Firma Usługowa z siedzibą w Goleniowie. Zadanie objęte było pomocą z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007/2013. Wysokość dofinansowania wyniosła 21 344 zł.

Do pobrania: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu

Dział: Miasto i Gmina
Strona 3 z 8

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl