Dzisiaj jest: 23 Października 2018 roku    |    Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna
Wyświetlenie artykułów z etykietą: solectwa
piątek, 26 lutego 2016 11:07

Trzeci sołtys

Mosty-Osiedle, najmłodsze sołectwo w gminie Goleniów, od czwartku na nowego sołtysa. Został nim pan Mariusz Gajewski. Zastąpił pana Piotra Bakana, który zrezygnował po krótkim okresie pełnienia funkcji.

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 19 lutego 2016 11:11

Biała Niedziela

W niedzielę, 28 lutego kolejny Dzień Bezpłatnych Porad i Badań Medycznych. Lekarze i terapeuci nieodpłatnie przyjmować będą wszystkich potrzebujących. Organizatorami Dnia są Akcja Katolicka przy parafii św. Katarzyny i Gmina Goleniów.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 17 lutego 2016 08:03

W sprawie sklepu

Burmistrz Robert Krupowicz we wtorek 16 lutego spotkał się z sołtysem i radą sołecką Klinisk. Głównym tematem rozmowy były plany budowy dużego sklepu spożywczego.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 10 lutego 2016 06:25

Skonsultować, powiadomić

Burmistrz Robert Krupowicz zwrócił się do sołtysa Klinisk o przedstawienia stanowiska lokalnej społeczności w sprawie budowy dużego sklepu u zbiegu ulic Szczecińskiej i Piastowskiej. Będzie ono wzięte pod uwagę przy podejmowaniu przez burmistrza decyzji o wydaniu warunków zabudowy dla tej inwestycji.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 01 lutego 2016 13:53

Chce pomóc? Ukarać

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie zakończył zbiórkę pieniędzy na rzecz osób poszkodowanych w Białuniu i Rurzycy. Na rzecz poszkodowanych w wybuchu pieca w Białuniu nie wpłynęła ani złotówka.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 27 stycznia 2016 10:52

Sprostowanie

Pan Andrzej Bugajski 20 stycznia br. opublikował w internecie tekst pt. „Władza śpi”, w którym znalazło się szereg nieprawdziwych informacji nt. rzekomego braku działań władz Gminy po pożarach, jakie miały miejsce na pod koniec ubiegłego i na początku obecnego roku. W sobotę, 23 stycznia w trakcie rozmowy z p. Bugajskim zostało uzgodnione, że opublikuje sprostowanie podające rzetelne informacje o działaniach gminy po pożarach. Do dzisiaj (środa 27 stycznia) nie wywiązał się z obietnicy, dlatego podajemy treść sprostowania.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 18 stycznia 2016 05:28

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Gmina Goleniów po raz kolejny składać będzie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem azbestu.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 17 czerwca 2015 10:42

Piknik w Żółwiej Błoci z końmi w tle

Serdecznie zapraszamy na Piknik Rodzinny z końmy w tle, który odbędzie się w najbliższą sobotę, 20 czerwca br. o godz. 15:00 na boisku wiejskim. Szczegóły na załączonym plakacie.

 

Dział: Miasto i Gmina
piątek, 05 czerwca 2015 08:12

Widać już most

Prace przy budowie drogi wspomagającej Goleniowski Park Przemysłowy szybko się posuwają. Trwają prace przy budowie przyczółków mostu przez Inę.

Dział: Miasto i Gmina
czwartek, 28 maja 2015 10:58

Duży konflikt w małej szkole

Autor (lub autorzy) obszernego anonimu, podpisujący się jako „pracownicy Szkoły Podstawowej w Krępsku” postawił szereg bardzo ciężkich zarzutów dyrektorce tej szkoły, pani Iwonie Bondar. Na razie żaden z zarzutów nie znalazł potwierdzenia.

Strona 5 z 11

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.