Dzisiaj jest: 22 Lutego 2020 roku    |    Imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr

Wykaz sołectw i osiedli

Białuń

Sołtys Radosław Mikulski
tel. 533 311 500

 

Bolechowo

Sołtys: Barbara Paczkowska

 

Borzysławiec

Sołtys: Dorota Jarząbek
tel. 533 313 500

 

Budno

Sołtys: Agnieszka Czarnecka
tel. 533 314 500

 

Burowo

Sołtys: Maria Komperda
tel. 533 315 500

 

Czarna Łąka 

Sołtys: Małgorzata Zackiewicz
tel. 533 316 500

 

Danowo

Sołtys: Beata Bobik
tel. 533 318 500

 

Glewice

Sołtys: Roman Kazimierski

 

Imno

Sołtys: Waldemar Brzezicki
tel. 533 319 500

 

Kąty

Sołtys: Andrzej Romejko
tel. 533 321 500

 

Kliniska

Sołtys: Cezary Stefaniak
tel. 533 323 500

 

Komarowo

Sołtys: Danuta Kowalczyk
tel. 533 324 500

www.komarowo.info

 

Krępsko

Sołtys: Bożena Olszewska
tel. 533 325 500

 

Lubczyna

Sołtys: Piotr Bartnik
tel. 533 326 500

 

Łaniewo

Sołtys: Elżbieta Zabłocka
tel. 533 327 500

 

Łozienica

Sołtys: Tadeusz Kwiatkowski
tel. 533 328 500

 

Marszewo

Sołtys: Grzegorz Kuryłło
tel. 533 329 500

 

Miękowo

Sołtys: Kazimierz Dowbeńko
tel. 533 332 500

 

Modrzewie

Sołtys: Robert Stefański
tel. 533 334 500

 

Mosty

Sołtys: Roman Mazurek
tel. 533 336 500

 

Mosty Osiedle

Sołtys: Dorota Orłowska

 

Niewiadowo

Sołtys: Andrzej Karoń
tel. 533 337 500

 

Podańsko

Sołtys: Piotr Starczewski
tel. 533 338 500

 

Pucice

Sołtys: Artur Wachnik
tel. 533 339 500

 

Rurzyca

Sołtys: Agnieszka Wojciechowska
tel. 533 341 500

 

Stawno

Sołtys: Paweł Urban
tel. 533 342 500

 

Święta

Sołtys: Halina Mokros
tel. 533 343 500

 

Tarnowiec

Sołtys: Magdalena Niedźwiecka
tel. 533 344 500

 

Tarnówko

Sołtys: Justyna Marciniak
tel. 533 345 500

 

Wierzchosław

Sołtys: Anna Król
tel. 533 347 500

 

Załom

Sołtys: Iwona Kadrzyńska
tel. 533 348 500

 

Żdżary

Sołtys: Urszula Szarek
tel. 533 349 500

 

Żółwia Błoć

Sołtys: Teresa Jancelewicz
tel. 533 351 500

 

Osiedle Helenów

Przewodnicząca Rady Osiedla: Lidia Jakubowska
tel. 533 352 500

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.