Dzisiaj jest: 22 Maja 2018 roku    |    Imieniny: Julia, Wiesława, Helena

Straż Miejska

Straż Miejska w Goleniowie została powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Goleniów Nr 2/91 z dnia 29 listopada 1991 r. Początkowo podstawą prawną działania straży była Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Działalność straży miejskich i gminnych w skali kraju została uregulowana Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Terenem działania Straży Miejskiej w Goleniowie jest obszar całej Gminy Goleniów, łącznie z miastem Goleniów. Głównym zadaniem Straży jest ochrona porządku publicznego na terenie Gminy Goleniów.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl