Dzisiaj jest: 28 Maja 2023 roku    |    Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Został uruchomiony adres e-mail na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem zaz@goleniow.pl.

O podatkach przy śniadaniu

Na śniadanie podatkowe, zorganizowane w ostatnią środę przez Deloitte Doradztwo Podatkowe, zaproszono inwestorów działających w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Zaproszenie przyjęło niemal trzydzieści firm, reprezentowanych najczęściej przez dyrektorów finansowych i głównych księgowych.

Podczas dwugodzinnych warsztatów w siedzibie Stylepit Poland w GPP zaprezentowano najważniejsze zagadnienia związane z powstaniem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Prace legislacyjne nad wprowadzeniem nowej administracji podatkowej zaowocowały powstaniem projektów ustawy o KAS oraz przepisów wprowadzających KAS. Ustawa ma wejść w życie 1 marca br. KAS zastąpi dotychczasowe organy administracji podatkowej i celnej. Organy KAS otrzymają tym samym uprawnienia w zakresie wymiaru, poboru i kontroli podatków publicznych. Nowa administracja podatkowa zajmie się prowadzeniem kontroli celno-skarbowej, audytu i czynności audytowych, urzędowych sprawdzeń i kontroli podatkowej.

Celem spotkania było przedstawienie konsekwencji, jakie niesie za sobą reforma administracji podatkowej. Omówiono kwestie dotyczące nowych organów podatkowych, kontrolnych i celnych, ich uprawnień oraz właściwości. Przedstawiono najważniejsze konsekwencje reformy oraz wynikające stąd problemy i zagrożenia. Eksperci Deloitte przybliżyli zaproszonym gościom także inne, projektowane obecnie regulacje, których wejście w życie wiązać się będzie z funkcjonowaniem Krajowej Administracji Skarbowej.

Warsztaty poprowadziła Joanna Zawiejska-Rataj, licencjonowany doradca podatkowy, radca prawny oraz doktor prawa, pracująca w Deloitte od 2005 roku. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradzania klientom w kwestiach związanych ze stosowaniem polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, autorka licznych publikacji w zakresie doradztwa podatkowego dla prasy specjalistycznej oraz prelegent na wielu konferencjach i szkoleniach z zakresu podatków. Zaangażowana we wspieranie podatników w kilkudziesięciu różnego rodzaju sporach z organami podatkowymi.

Okazję do spotkania z lokatorami Goleniowskiego Parku Przemysłowego wykorzystał wiceburmistrz Tomasz Banach. W kilku zdaniach opowiedział o najważniejszych inwestycjach gminnych, przewidzianych do realizacji w najbliższych miesiącach, które będą miały wpływ na działalność inwestorów. Wymienił budowę drogi w GPP, która uwolni nowe tereny inwestycyjne w zachodniej części parku, budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulic Prostej i Produkcyjnej wraz z parkingiem dla stu samochodów ciężarowych (gmina wystąpi o pozwolenie na budowę już w marcu). Burmistrz przypomniał też o sztandarowej inwestycji w GPP w najbliższych latach, czyli Zakładzie Aktywności Zawodowej. Za niecałe dwa lata ZAZ zaproponuje goleniowskim przedsiębiorcom szereg usług w konkurencyjnych cenach: catering, pranie odzieży roboczej, utrzymanie zieleni, mycie samochodów osobowych i dostawczych, sprzątanie budynków i drobne prace ręczne.

Nie bez znaczenia dla goleniowskiej gospodarki są tegoroczne inwestycje po „prawej stronie miasta”, jak to określił wiceburmistrz Banach. Modernizacja ulic Maszewskiej, I Brygady Legionów i Zakładowej znacząco podniosą standard infrastruktury w sąsiedztwie takich zakładów produkcyjnych jak Crown Packaging, Forankra, Marsel, Rewair, Seepoint czy Serwach.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.