Dzisiaj jest: 28 Maja 2023 roku    |    Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Został uruchomiony adres e-mail na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem zaz@goleniow.pl.

Przygotowujemy pracowników dla Zakładu Aktywności Zawodowej

Zdobądź nowy zawód i podejmij zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym! Zapraszamy do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne i niepracujące zamieszkujące gminę Goleniów w wieku od 18 do 64 lat.

Jaki jest cel projektu?

Celem głównym projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa 68 niepracujących i niepełnosprawnych Mieszkańców/nek Gminy Goleniów, którzy po zakończeniu udziału w projekcie podejmą pracę w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym.

 

Będąc uczestnikiem projektu otrzymasz BEZPŁATNIE:

 • przyjazne i interesujące miejsce spotkań indywidualnych lub/i grupowych do czasu uruchomienia Zakładu Aktywności Zawodowej - PRACOWNI WSPIERANIA ROZWOJU I AKTYWNOŚCI;
 • indywidualne spotkania ze specjalistami, którzy pomogą Ci rozwijać się zawodowo i nie tylko: doradcą zawodowym, pedagogiem/pracownikiem socjalnym, psychologiem, prawnikiem;
 • ciekawe warsztaty rozwijające kompetencje społeczne, takie jak: komunikacja, autoprezentacja, asertywność, praca w zespole, radzenie sobie ze stresem, życie rodzinnego;
 • szkolenia i kursy zawodowe pozwalające na uzyskanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przygotowujące do podjęcia zatrudnienia w międzywydziałowym ZAZ:
 • stypendium szkoleniowe w trakcie przyuczania do zawodu;
 • podstawowe materiały szkoleniowe oraz dydaktyczne;
 • poczęstunek w trakcie zajęć;
 • badania lekarskie podstawowe i specjalistyczne (z książeczką Sanepid);
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia/zorganizowanie dojazdu na zajęcia;
 • ubezpieczenie NNW;
 • szkolenie BHP.


Do wykonywania jakich zawodów przygotuje projekt?

Uczestnicy projektu (zgodnie z preferencjami, predyspozycjami i możliwościami zdrowotnymi) zostaną przygotowani do wykonywania następujących zawodów:

 • Pracownik pralni,
 • Kucharz,
 • Kelner,
 • Introligator,
 • Pracownik myjni samochodowej,
 • Ogrodnik (utrzymanie terenów zielonych),
 • Pracownik usług czystościowych,
 • Pracownik pomocniczy - robotnik pomocniczy (montaż-demontaż).

 

Chciałabyś/chciałbyś wziąć udział w projekcie? Skontaktuj się z:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie
ul. Pocztowa 13
Dział Świadczeń Rodzinnych
P. Danuta Michalak, P. Joanna Łyszyk
parter pokój 03, tel. 091 407 34 75
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , opsgoleniow.pl

Gmina Goleniów
Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200, fax 91 46 98 298
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , zaz.goleniow.pl

Nie czekaj – liczba miejsc ograniczona. Rekrutacja trwa!

zaz pasek

Projekt „CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Goleniów - przygotowanie do pracy w nowo utworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym.” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.