Dzisiaj jest: 28 Maja 2023 roku    |    Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

czwartek, 03 listopada 2011 07:00

Biegowe Święto Niepodległości w Goleniowie

Bieganie w Goleniowie dnia 11 listopada posiada 23 letnią tradycję. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić by w tym dniu nie odbyły się uliczne biegi w naszym mieście. Ulice trasy biegowej tętnią sportową rywalizacją. Licznie zgromadzeni kibice dopingują uczestników biegów. Jak co roku zawody zostaną rozegrane na dystansie 300 metrów dla przedszkolaków, mili dla uczniów szkół i biegi otwarte na 1 milę i 10 km.

I tu jak co roku przypominamy, że w biegach przedszkolaków nie jest prowadzona klasyfikacja, nie ma miejsc, liczy się udział. Przedszkolaki będą wspólnie biegać z lekkoatletą Marcinem Lewandowskim - mistrzem Europy w biegu na 800 metrów, czwartym zawodnikiem Mistrzostw Świata, uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich i brązowymi medalistami Mistrzostw Europy w kolarskim drużynowym sprincie olimpijskim w składzie Kamil Kuczyński, Damian Zieliński, Maciej Bielecki. Później rywalizcja uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na dystansie 1 mili. Tu prowadzona jest klasyfikacja generalna i nagradzanych jest sześciu pierwszych zawodników. Przypominamy wszystkim młodym biegaczom o konieczności wykupienia, wypełnieniu i oddaniu na lini mety karty startowej. Karty startowe są już w placówkach oświatowych gminy Goleniów i sekretariacie OSiR Goleniów. Wszyscy uczestnicy biegów przedszkolaków i młodzieżowych nagrodzeni będą pamiątkowym medalem, dyplomem uczestnictwa, szkolnym piórnikiem z logo imprezy, patriotyczną maskotką i innymi upominkami ufundowanymi przez sponsorów.

O godzinie 14.00 rozpoczną sie biegi otwarte na dystansie 1 mili dla dorosłych, a o godzinie 14.30 Bieg GAZ-SYSTEM S.A. na dystansie 10 km. W tych dwóch biegach wystartują zawodnicy walczący nie tylko z trasą, własnymi słabościmi, ale również walczący o nagrody pieniężne.W obu biegach pula nagród wynosi 15 700 zł. Przypominamy w tym miejscu, że zawodnik ma prawo startu tylko w jednym biegu open. Zgłoszenia do biegów otwartych rejestrujemy elektronicznie poprzez stronę www.maratonypolskie.pl. Wszyscy rejestrujący się w ten sposób (którzy podali swój adres mail) otrzymują maila zwrotnego z informacją o konieczności opłacenia startowego w wysokości 25 zł. Zawodnicy zobowiązani są do wniesienia opłaty startowej w terminie do 8 listopada do godz. 24.00. Po przekroczeniu tego terminu zgłoszenie zostanie usunięte z elektronicznej bazy danych i listy startowej.Trzeba będzie ponownie się rejestrować w dniu zawodów. 11 listopada będzie można sie zapisać do biegu na miejscu zawodów od godziny 8.00 do 12.30. Opłata za udział w biegu wynosi 25 zł. Odbiór pakietów startowych dnia 11 listopada 2011 roku w biurze zawodów na ulicy 3 Maja – Planty Miejskie od godz. 8.00 do 12.30. W biegach Open pomiar czasu dokonywany będzie elektronicznie za pomocą chipów. Nie jest pobierana kaucja za chipy. Prosimy zawodników biegów otwartych o zwrot tych urządzeń na mecie biegów. Wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale, dyplom, koszulkę z logo biegów i symboliczną patriotyczną biało czerwoną maskotkę.

Jedynym źródłem identyfikacji uczestnika biegów dziecięcych i młodzieżowych są oddane na mecie orginalne karty startowe, a w biegach otwartych na milę i 10 km nadany przez organizatora orginalny numer startowy i przypisany do niego elektroniczny chip. Trasa 10 km biegu Gaz-System S.A składa się z pięciu pętli, każdy kilometr trasy oznaczony jest tablicą. Przebieralnie i depozyt znajdował będzie się w niebieskich namiotach na ulicy Kościuszki. Natomiast z natrysków zawodnicy mogą skorzystać w szatniach na stadionie OSiR ul. Sportowa 25 lub hali sportowej na ul. Szarych Szeregów 14a. Przy wejściu do pizzerii Zakątek dla uczestników biegów gorąca herbata. Dla zawodników biegów otwartych poczęstunek w biurze zawodów na plantach po biegach. Na ulicy 3 Maja w biegu na 10 km będzie ustawiony punkt z wodą mineralną. Prosimy wszystkich uczestników biegów o zapoznanie się z Programem i Regulaminem zawodów na stronie www.osir.goleniow.pl lub w dniu zawodów na plakatach.

Dnia 11 listopada 2011r. ulice: Konstytucji 3 Maja, Barnima, Szczecińska, M. Konopnickiej, Gen. W. Andersa, Sportowa w godzinach 10.00 - 16.00 będą zamknięte dla ruchu drogowego. Objazdy tej zamkniętej części miasta ul. Przestrzenną. Za utrudniena bardzo przepraszamy.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego rodzinnego udziału w biegach Goleniowskiej Mili Niepodległości i Biegu GAZ-SYSTEM S.A na 10 km. Pobiegnij z nami.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.