Dzisiaj jest: 28 Maja 2023 roku    |    Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

poniedziałek, 27 lutego 2012 12:06

Pieniądze na sport rozdzielone

W piątek, 24 lutego 2012 r., Społeczna Rada Sportu pozytywnie zaopiniowała podział środków z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej. Podstawę stanowi uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów.

Na terenie gminy działa aktualnie blisko 20 klubów sportowych, o dotację wystąpiło 15, komisja powołana przez burmistrza przyznała ją 11 klubom, 4 nie spełniały wymogu formalnego - nie posiadają aktualnej licencji związku sportowego dyscypliny, w której się specjalizują.

Na realizację zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej w budżecie gminy na rok 2012 przeznaczono 824.000 zł. Zgodnie z uchwałą, 50% tej kwoty (412.000 zł) przeznaczono na gry zespołowe, 32 % (263.680 zł) na dyscypliny indywidualne, po 9 % (74.160 zł) dodatkowo za wyniki osiągane przez klub oraz na stypendia dla zawodników, którzy uzyskali co najmniej 4 miejsce w zawodach krajowych oraz startują w mistrzostwach Europy, świata, czy olimpiadach, także specjalnych.Środki na stypendia otrzymały: UKS Barnim - 47.100 zł oraz KKS LOK Tarcza - 27.000 zł.

Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację i kwota dotacji:

 1. UKS "Barnim" Goleniów - 356.415 zł
 2. MKS "Ina" Goleniów - 200.000 zł
 3. LOK Szczecin, KKS "Tarcza" Goleniów - 83.585 zł
 4. LUKS "Promień" Mosty - 50.000 zł
 5. LUKS "Karate Goleniów" - 31.000 zł
 6. LUKS "JF Duet" - 31.000 zł
 7. UKS "Leśnik" w Kliniskach Wielkich - 19.500 zł
 8. OKS "Effekt" Goleniów - 19.500 zł
 9. UKS "Orły Kliniska" w Kliniskach Wielkich - 11.000 zł
 10. UKS "Komarex" w Komarowie - 11.000 zł
 11. UKS "Huragan" w Wierzchosławiu - 11.000 zł

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.