Dzisiaj jest: 28 Maja 2023 roku    |    Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

poniedziałek, 03 września 2018 13:50

Złoto i srebro dla Barnima na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików

Młodzicy z UKS Barnim z trenerką Młodzicy z UKS Barnim z trenerką

Po sukcesach żeglarzy na Olimpiadzie Młodzieży w klasie Laser, przyszedł czas na młodzików w klasie Optimist.

W zakończonych 8 sierpnia Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w klasie Optimist, rozgrywanych w Kiekrzu koło Poznania dwa pierwsze miejsca na podium, zajęli zawodnicy UKS Barnim Goleniów. Filip Oleszczyk zdobył złoty, a Oskar Sawicki srebrny medal. Piąte miejsce wywalczył kolejny zawodnik Barnima, Adrian Majdosz. Miejsca naszych pozostałych żeglarzy: 17 – Marek Szczepankowski, 30 – Stanisław Maik.

W kategorii dziewcząt, jedyna nasza zawodniczka – Anna Chomont również pokazała bardzo dobre umiejętności i ostatecznie ukończyła regaty na wysokim 5 miejscu. Trenerką młodzików jest Judyta Malinowska.

W regatach uczestniczyło 80-ciu młodych żeglarz z trzech województw: Lubuskiego, Wielkopolskiego oraz Zachodniopomorskiego. Nasze województwo reprezentowali zawodnicy z klubów UKS BARNIM Goleniów, KS Centrum Żeglarskie Szczecin i SEJK POGOŃ Szczecin.

Na podium od lewej O. Sawicki, J. Malinowska - trenerka, F. Oleszczyk

Na podium od lewej O. Sawicki, J. Malinowska - trenerka, F. Oleszczyk

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.