Dzisiaj jest: 28 Maja 2023 roku    |    Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

piątek, 07 września 2018 09:23

Srebro w żeglarskim sprincie

Michał Zera - trener ze swoim podopiecznym, Maksymilianem Cymermanem Michał Zera - trener ze swoim podopiecznym, Maksymilianem Cymermanem

Maksymilian Cymerman - zawodnik UKS Barnim Goleniów, zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski w Sprincie w klasie Laser Radial. Regaty rozegrano w dniach 28-29.08.2018 w Górkach Zachodnich (Gdańsk).

Wojciech Antoniak w tej samej klasie ukończył rywalizację na 9 pozycji, a w kategorii dziewcząt Aleksandra Jasińska ukończyła zawody na 8 miejscu. Dzień wcześniej w klasie Laser 4,7, Filip Miłoszewski zajął 4 miejsce.

Formuła regat w sprincie polega na rozegraniu od 7 do 9 wyścigów w dziesięcioosobowej flocie zawodników, wyłonionej wcześniej w drodze eliminacji. Wyścigi trwają około 15 minut. Ze względu na krótką trasę (blisko rozstawione znaki, które muszą okrążać w odpowiedniej kolejności zawodnicy), powstaje duża ilość sytuacji, gdzie żeglarze muszą wykazać się wysokimi umiejętnościami technicznymi oraz taktycznymi. Zarówno na starcie jak i w trakcie trwania całego wyścigu.

Do finałów Mistrzostw Polski w Sprincie zakwalifikowało się aż czworo naszych zawodników. Świadczy to o wielkim potencjale sportowym naszych żeglarzy, bardzo dobrej pracy szkoleniowców oraz samych zawodników. "Mam nadzieję, że żeglarstwo regatowe również stanie się wizytówką Goleniowa" - mówi Michał Zera, trener żeglarstwa w UKS Barnim Goleniów.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.