Dzisiaj jest: 1 Kwietnia 2023 roku    |    Imieniny: Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
wtorek, 22 września 2020 09:17

Mistrzostwa Polski odbędą się w Goleniowie!

W ostatnią sobotę, 19 września 2020 r. Krystian Zalewski, zawodnik UKS Barnim Goleniów, zdobył mistrzostwo Polski w biegu na 10 tysięcy metrów. Mistrzostwa odbyły się na stadionie w Karpaczu. Krystian wygrał z czasem 28:59:88. Serdecznie gratulujemy zawodnikowi oraz jego trenerowi, Jackowi Kostrzebie!

11 listopada, w czasie XXXII Goleniowskiej Mili Niepodległości będziemy mogli oglądać kolejne mistrzostwa w biegach, tym razem będą to Mistrzostwa Polski w Biegu Mężczyzn na 10 km. Pierwotnie planowano ich odbycie w Gdańsku, 1 sierpnia, w czasie Jarmarku Dominikańskiego, ale ze względu na COVID-19 zdecydowano o ich przeniesieniu na inny czas i w inne miejsce. Odbędą się w Goleniowie!

Wyjaśniamy od razu, że choć 10 tysięcy metrów to dokładnie 10 kilometrów, to jednak są to zupełnie inne wydarzenia sportowe. Jak nam powiedział trener Jacek Kostrzeba, biegi na 10 tys. m rozgrywane są na stadionach (jak to było w sobotę w Karpaczu), zaś biegi na 10 km są biegami ulicznymi. Goleniowska Mila Niepodległości od samego początku jest biegiem ulicznym, w opinii biegaczy ma dobrą trasę, umożliwiającą walkę o dobre wyniki, więc kwalifikuje się do organizacji mistrzostw. Już dziś gorąco zachęcamy do ich obserwowania i kibicowania!

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.