Dzisiaj jest: 29 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria

Goleniowski Festiwal Radości 2024

Nowy system gospodarki odpadami

Gmina przejmuje odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów

Płacimy gminie - gmina rozlicza się z usługodawcą

Rozwiąż dotychczasową umowę - do 30.06.2013 - pamiętaj o okresie wypowiedzenia umowy

Masz podpisaną dotychczasową umowę z PGK Sp. z o.o. w Goleniowie? Nie musisz jej wypowiadać!

Złóż do Urzędu Gminy i Miasta deklarację

Zobacz, w jaki sposób będziesz uiszczać opłatę

Zasady systemu w Gminie Goleniów - zapoznaj się ze szczegółami

Co to znaczy i co na tym skorzystam? Taniej za segregowanie!

Ekologicznie=ekonomicznie

28% taniej za segregowanie

Ty decydujesz która metodę wybrać

Właściciele nieruchomości nie będą musieli we własnym zakresie kupować pojemników lub worków i ponosić dodatkowych kosztów z tego tytułu.

 • Nowe regulacje dotyczą wszystkich gmin w Polsce
 • Sposób ich realizacji zalezy jednak od lokalnych uwarunkowań
 • Odpowiedzialność za przyszłość całej Gminy Goleniów
 • kompleksowy system gromadzenia i przetwarzania odpadów
 • bezpieczeństwo ekologiczne Goleniowa
 • bardziej efektywny system segregacji
 • przyjazny sposób odbioru odpadów z nieruchomosci
 • Dla osób zamieszkujących nieruchomości wielolokalowe system ponoszenia opłat za śmieci nie zmieni się!
 • Ustawa nie wszystkich zobowiązcuje do składania deklaracji
 • W zabudowie wielorodzinnej mieszkańcy nie wnoszą opłat na rzecz gminy
 • Jak zarządca rozliczy koszty odbioru i zagospodarowania odpadów?

Bezpłatna aplikacja KIEDY ŚMIECI

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.