Dzisiaj jest: 14 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

czwartek, 20 października 2011 07:00

Zamek Książąt Pomorskich zaprasza na warsztaty teatralne

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie organizuje w dniach 18 i 19 listopada (piątek, sobota) 2011 r. XXXII Warsztaty Teatralne. W tym roku poświęcone będą emisji głosu. Poprowadzi je wykładowca i pedagog Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie - Zbigniew Grygielski - polski bas - baryton, solista zespołu Capella Cracoviensis, występujący z wieloma orkiestrami zarówno w kraju jak i za granicą (Austria, Francja, Izrael, Japonia, Korea, Luxemburg, Niemcy, USA), dokonujący wielu nagrań radiowych, telewizyjnych, płytowych, a także muzyki teatralnej i filmowej.

Warsztaty adresowane są do instruktorów teatralnych, nauczycieli pracujących z młodzieżą, a także do młodzieży niespokojnej artystycznie.

Zajęcia będą doskonalić umiejętność posługiwania się głosem, czyli poprawiać skuteczność docierania do słuchaczy w scenicznej mowie i śpiewie. Będą służyć poszukiwaniu niewykorzystanych możliwości w dziedzinie jakości brzmienia, siły i nośności głosu, w poszukiwaniu stanu gotowości ciała do pracy głosem, w poszukiwaniu równowagi napięć w ciele oraz doskonaleniu artykulacji.

Temat warsztatów:
Głos twoim sprzymierzeńcem

Program:
- Relaksacja
- Poszukiwanie pełnego rezonansu głosowego
- Eksponowanie naturalnych cech języka, ze szczególnym naciskiem na sposób formowania samogłosek i akcentację
- Poprawa skuteczności dotarcia głosem i słowem do odbiorcy w zmiennych warunkach
- Korekta poprawności językowej

Ramowy program:
18.11. (piątek) - 16.00-20.00 - pierwsza sesja warsztatowa
19.11. (sobota) - 10.00-13.00 - druga sesja warsztatowa; 13.00-15.00 - przerwa; 15.00-18.00 - trzecia sesja warsztatowa

Zgłoszenia przyjmuje Dział Edukacji Artystycznej, tel. (91) 433-49-71, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Akredytację w wysokości 100 zł należy wpłacić na nasze konto (B.G.K. o/Szczecin 56 1130 1176 0022 2047 7820 0001 z dopiskiem: "warsztaty teatralne, listopad 2011") lub w kasie Zamku, wejście B w godz. 10.oo-18.oo, codziennie oprócz poniedziałków, do dnia 12.11.2011 r.
Prosimy zabrać ze sobą niekrępujący strój oraz wygodne obuwie.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.