Dzisiaj jest: 6 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Łucja, Dominika, Teresa

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

piątek, 25 marca 2011 07:00

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego o tematyce pożarniczej

„Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą” - pod takim hasłem odbył się tegoroczny konkurs dla najmłodszych. Organizowała go Gmina Goleniów.

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku od sześciu do szesnastu lat. Jego celem było promowanie wiedzy na temat działalności służb ratowniczych, uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków, pożarów, nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Szczególnie chodzi oczywiście o straż pożarną. Organizatorzy mieli zamiar wzbogacić wiedzę o tym trudnym i niebezpiecznym zawodzie, uświadamiając młodym ludziom różnorodności działań wykonywanych przez strażaków. Zapewniają przecież bezpieczeństwo każdemu w różnych sytuacjach. Konkurs popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania wobec zagrożeń. Poszerza także wiedzę o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Technika wykonania prac była dowolna, mógł być to rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie – według wyobraźni uczestników. Na konkurs wypłynęło ogółem 136 prac plastycznych. Komisja konkursowa w 3-osobowym składzie, pod przewodnictwem Leszka Soroczyńskiego, plastyka miejskiego, dokonała oceny prac. Wyróżniła 13 spośród nich w trzech grupach wiekowych, zaś w grupie uczniów niepełnosprawnych wyróżniono 1 pracę. Były to wyróżnienia dla następujących uczniów:

I grupa: Alan Perkowski, lat 7, SP 4 w Goleniowie
Wiktoria Zawiasińska, lat 8, SP 2 w Goleniowie
Gabriela Klimków, lat 8, SP 2 w Goleniowie
Norbert Śmiechowski, lat 8, SP w Krępsku
Martyna Dąbrowska, lat 8, SP 2 w Goleniowie

II grupa: Pola Małkiewicz, lat 10, SP 2 w Goleniowie
Kacper Różański, lat 9, Zespół Szkół Publicznych w Białuniu
Maciej Kubiak, lat 9 , Zespół Szkół Publicznych w Mostach
Dagmara Paprocka, lat 10, SP 4 w Goleniowie
Patrycja Kowalewska, lat 12, Zespół Szkół Publicznych w Mostach

III grupa: Klaudia Nyczka, lat 14, Gimnazjum Nr 1 w Goleniowie
Tomasz Schabek, lat 14, Gimnazjum ZSP w Mostach
Bartosz Zacharski, lat 14, Gimnazjum ZSP w Mostach

IV grupa: Monika Balicka - Zespół Szkół Publicznych w Mostach

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie odbyła się uroczystość z udziałem laureatów, na której Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Zastępca Burmistrza Henryk Zajko podsumował edycję gminną konkursu, a jej finalistom wręczono dyplomy oraz upominki. Prace laureatów zostały przekazane do udziału w eliminacjach powiatowych. Trzymamy kciuki, za prace laureatów szczebla gminnego i mamy nadzieję, że odniosą sukcesy w powiecie, województwie i w kraju.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.