Dzisiaj jest: 27 Lutego 2020 roku    |    Imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel
czwartek, 21 kwietnia 2011 07:00

Rozstrzygnięcie Wielkanocnego Konkursu plastycznego „Kolorowa Pisanka”

konkurs11Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem nagród laureatom miało miejsce w sobotę 16 kwietnia w sali widowiskowej Goleniowskiego Domu Kultury. Wszystkie prace konkursowe prezentowane są w klubie „Przy Scenie".

O konkursie informowaliśmy prawie miesiąc temu.  Przyjęte do konkursu prace oceniło jury w składzie: Sylwia Gajewska - instruktor pracowni plastycznej GDK) (przewodnicząca), Wiesław Krause - wieloletni pracownik GDK, pasjonat sztuk plastycznych oraz fotografii, znawca i mistrz tworzenia modeli kartonowych oraz Leszek Soroczyński – znany goleniowski artysta plastyk.

Przewodnicząca jury Sylwia Gajewską tak skomentowała poziom prac konkursowych: Żałujemy, iż liczba zgłoszonych do konkursu prac była niewielka. Nie wszyscy uczestnicy konkursu zastosowali się do regulaminu, wykonując prace bez użycia wydmuszek. Ponadto pośród prac pojawiły się takie, których zdobienia stanowiły gotowe elementy pasmanteryjne. Za to nie było ani jednej tradycyjnej malowanej pisanki. Na konkurs wpłynęły interesujące dzieła z wydmuszek wyklejonych kolorową bibułą, wełną, papierowymi aplikacjami. Zdarzyło się też kilka eksponatów, których jakość wykonania nie korespondowała z wiekiem uczniów wykonujących pisanki. Wzbudziło to wątpliwości wszystkich członków  komisji. Prace te, z zastosowaniem trudniejszych technik plastycznych, były wykonane zbyt perfekcyjnie, stąd też trudność w obiektywnym ich ocenianiu. Z całą pewnością należy dzieciom przekazać wiedzę na temat wykonywania prac plastycznych, doradzać, lecz proces twórczy pozostawić dziecku. Efekt samodzielnej pracy dziecka nie będzie pewnie idealny, jednak w naszym przekonaniu najistotniejsze jest wykonanie dzieła przez samo dziecko. Zachęcajmy zatem rodziców, by dzieci realizowały własne pomysły plastyczne, wykonując je zgodne z ich poziomem wiekowym. Dorośli niech wspierają ich chęci, pozwalając rozwijać się wyobraźni i wrażliwości.

Komisja w składzie przedstawionym powyżej dokonała 14 kwietnia oceny prac, decydując o przyznaniu nagród w kategorii wiekowej klas I-III szkół podstawowych następującym uczestnikom konkursu:

 • Martynie Izdebskiej, uczennicy klasy Ia SP nr 8 z ul. Szkolnej 13 w Goleniowie, wychowance p. Izabeli Karasiak,
 • Laurze Bartkowiak, uczennicy klasy Ia SP nr 8, wychowance pani Izabeli Karasiak,
 • Julii Kuc, uczennicy klasy Ia SP Nr 8, wychowance pani Izabeli Karasiak,
 • Nikoli Laskowskiej, uczennicy klasy Ia SP Nr 8, wychowance Pani Izabeli Karasiak,
 • Alicji Sokołowskiej, uczennicy klasy Ib SP Nr 8, wychowance Pani Anny Szyrwińskiej,
 • Agacie Kowalczyk, uczennicy klasy Ib SP Nr 8, wychowance pani Anny Szyrwińskiej,
 • Zuzannie Wiatr, uczennicy klasy Ib SP Nr 8, wychowance pani Anny Szyrwińskiej,
 • Laurze Żabkiewicz, uczennicy klasy I Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich, z klasy pani Joanny Nowickiej,
 • Mateuszowi  Sadurskiemu, uczniowi klasy I ZSP w Kliniskach Wielkich, z klasy pani Joanny Nowickiej,
 • Radosławowi Dobrowolskiemu, uczniowi klasy III ZSP w Kliniskach Wielkich, z klasy pani Joanny Nowickiej.

W kategorii  klas IV –VI oraz klas gimnazjalnych prace na konkurs na wpłynęły.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom artystycznym za  udział, gratulując pomysłów wykonania oraz pasji tworzenia. Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.