Dzisiaj jest: 17 Lutego 2020 roku    |    Imieniny: Zbigniew, Julian, Łukasz
wtorek, 03 stycznia 2012 12:38

Gmina Goleniów wspiera Centrum Animacji Młodzieży

Stowarzyszenie Centrum Animacji Młodzieży uzyskało dofinansowanie Gminy Goleniów na prowadzenie Centrum w roku 2012. Dzięki uzyskanemu wsparciu możliwa będzie realizacja otwartych i bezpłatnych warsztatów dla młodzieży, punktu informacyjnego EURODESK oraz wsparcie grup młodzieżowych w realizacji własnych projektów.

Realizacja zadania pn. „Prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży 2012” ma na celu objęcie wsparciem terapeutycznym, readaptacyjnym, animacyjnym i aktywizacyjnym młodzieży zamieszkującej Gminę Goleniów, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Planuje się realizację w/w zadań poprzez:
-    prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych,
-    tworzenie i uaktualnianie strony WWW,
-    prowadzenie lokalnego punktu informacyjnego EURODESK,
-    prowadzenie warsztatów interpersonalnych i socjoterapeutycznych,
-    wdrażanie projektów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
-    animację nieformalnych grup młodzieżowych,
-    doradztwo indywidualne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
-    działania integracyjne na rzecz środowiska lokalnego.

Członkowie stowarzyszenia przygotowali już stałą ofertę zajęć dla młodzieży, oto jak ona wygląda:
Poniedziałki
godz. 17.00 - Halowa piłka nożna - sala gimnastyczna Gimnazjum nr 2
godz. 18.15 - Trening samoobrony i Krav Maga - sala gimnastyczna Gimnazjum nr 2
godz. 17.00 - Trening umiejętności społecznych ART. gr 1
godz. 18.00 - Trening umiejętności społecznych ART. gr 2 - Agata Gąsior i Bartosz Izbiński

Wtorki
godz. 14.00 - 16.00 - Lokalny Punkt Informacyjny EURODESK - Kompleks Sportowo-Rekreacyjny FALA p. 200
godz. 17.00 - Trening umiejętności społecznych ART. gr 3 - Katarzyna Rybicka i Mariusz Piotrowicz
godz. 18.00 - Trening sportów walki - Bartosz Bobrowski

Środy
godz. 17.30 - Warsztaty fotograficzne - Jacek Panek

Czwartki
godz. 14.00 - 17.00 - Lokalny Punkt Informacyjny EURODESK - Kompleks Sportowo-Rekreacyjny FALA p. 200
godz. 17.00 - Halowa piłka nożna - sala gimnastyczna Gimnazjum nr 2
godz. 18.15 - Trening samoobrony i Krav Maga - sala gimnastyczna Gimnazjum nr 2
godz. 17.00 - Warsztaty Decoupage i tworzenie biżuterii - Agata Gąsior i Agata Wilińska - Onyśko
godz. 18.30 - Wieczory filmowe - Paulina Gwardiak

Piątki
godz. 17.00 - Trening sportów walki - Bartosz Bobrowski

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i nie wymagają wcześniejszych zapisów - więcej informacji na stronie www.centrum-mlodziezy.org.pl.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.