Dzisiaj jest: 24 Lutego 2020 roku    |    Imieniny: Maciej, Bogusz, Modest
wtorek, 28 lutego 2012 14:08

Wydarzenia najbliższych dni

Pierwsza dekada marca bogata będzie w różnorakie wydarzenia. Informowaliśmy o nich wcześniej, teraz gwoli przypomnienia:

Środa, 29 lutego, godz. 13.00, Urząd Gminy i Miasta – spotkanie poświęcone współpracy sektora pozarządowego i lokalnych władz samorządowych w powiecie goleniowskim

Piątek, 2 marca, godz. 10.00, Urząd Gminy i Miasta – spotkanie edukacyjne z genetykiem prof. Janem Lubińskim; temat „Dieta antyrakowa bogata w selen”

Piątek, 2 marca, godz. 19.00, kościół pw. św. Katarzyny – liturgia greckokatolicka w ramach Spotkań z Kulturą Ukraińską

Sobota, 3 marca, godz. 10.00, Szkoła Podstawowa nr 4 – Dzień Otwarty

Sobota, 3 marca, godz. 17.00, Goleniowski Dom Kultury – oficjalne otwarcie oraz koncert IX Spotkań z Kulturą Ukraińską

Niedziela, 4 marca, godz. 18.00, Goleniowski Dom Kultury – koncert zespołu „Lesja i Muzyky”

Wtorek, 6 marca, godz. 13.00, Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej – otwarcie wystawy fotograficznej „Architektura i krajobraz Ziemi Goleniowskiej”

Środa, 7 marca, godz. 17.00, park przy ul. Szczecińskiej – Dzień Pamięci Goleniowa

Środa, 7 marca, godz. 18.00, Goleniowski Dom Kultury – koncert w ramach Dnia Pamięci Goleniowa

Sobota, 10 marca, godz. 17.00, Goleniowski Dom Kultury - koncert charytatywny, bilety do nabycia w CIT

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.