Dzisiaj jest: 11 Sierpnia 2020 roku    |    Imieniny: Luiza, Zuzanna, Włodzimierz

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

wtorek, 23 października 2012 14:38

Niezwykły koncert

Zorganizowane przez goleniowskie koło Towarzystwa Walki z Kalectwem po raz dziewiąty Spotkania Artystyczne Osób Niepełnosprawnych dostarczyły publiczności niezwykłych wrażeń i ogromnych wzruszeń.

Na scenie Goleniowskiego Domu Kultury we wtorkowe przedpołudnie (23 października 2012 r.) wystąpili podopieczni goleniowskich placówek pracujących z osobami niepełnosprawnymi.

Szczególnych emocji dostarczyła inscenizacja baśni o królewnie Śnieżce i 7 krasnoludkach w wykonaniu podopiecznych i pracowników Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy Profi-Med. Ośrodek ten po raz pierwszy uczestniczył w spotkaniach i z pewnością nie po raz ostatni. Znakomicie też zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w programie przygotowanym specjalnie na oddanie nowego obiektu szkoły, a także pozostali wykonawcy: uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy.

Specjalnymi gośćmi IX Spotkań byli prezes Zarządu Okręgu TWK dr Andrzej Stecewicz oraz burmistrz Robert Krupowicz, którzy dokonali oficjalnego otwarcia spotkań, a następnie wręczyli jego uczestnikom dyplomy i podziękowania.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.