Dzisiaj jest: 15 Sierpnia 2020 roku    |    Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

piątek, 23 listopada 2012 11:40

Mikołajki na Plantach

Pod hasłem "I Ty możesz zostać świętym Mikołajem" 6 grudnia 2012 r. w godz. 16.00 - 20.00 odbędzie się na goleniowskich Plantach festyn z Mikołajem. Jego organizatorem jest Goleniowski Dom Kultury.

Wszystkich, którzy na imprezę przyjdą, przede wszystkim dzieci, czeka mnóstwo atrakcji - kolorowa choinka, występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych, mikołajkowe gry i konkursy, kiermasze z kartkami i ozdobami świątecznymi oraz stoiska gastronomiczne itp. W świąteczny nastrój wprowadzać goleniowian będą: Chór dziecięcy "Brzdąc" z GDK, Zespół Szkół Specjalnych, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 8, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Publicznych z Przybiernowa, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Istnieje możliwość wręczenia dziecku paczki przez Mikołaja; paczki będą przyjmowane od godz. 15.30. Informacji na ten temat udziela sekretariat GDK, tel. 91 418 2688.

Tego samego dnia o zmierzchu włączona zostanie świąteczna dekoracja miasta.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.