Dzisiaj jest: 15 Sierpnia 2020 roku    |    Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

poniedziałek, 26 listopada 2012 08:10

"Biały Grosz" i obelisk w Parku im. I. Paderewskiego

"Biały Grosz" i obelisk w Parku im. I. Paderewskiego "Biały grosz"

Niewiele osób wie, iż w Parku im. Ignacego Paderewskiego znajduje się niewielki obelisk z napisem "13 Oktober. 1813 - 1913". Do chwili obecnej był on zarośnięty krzewami, zasypany śmieciami i liśćmi, które w znacznej części przesłoniły go. Kamień postawiony został w 1913 r., w setną rocznicę opuszczenia Goleniowa przez wojska francuskie. Okres wojen napoleońskich był dla miasta okresem ciągłych grabieży, gwałtów i plądrowania. Przez Goleniów przewijały się wojska napoleońskie, pruskie i rosyjskie. W okolicy dochodziło do wielu potyczek zbrojnych. Wszystkie strony konfliktu nakładały na miasto kontrybucje, których spłata przez niemal cały XIX w. obciążała jego budżet.

W walczących armiach służyli również Polacy. W armiach zaborców z przymusu, w armii Napoleona w nadziei, że odbuduje on niepodległą Polskę.

W sobotę 24 listopada 2012 r. członkowie Stowarzyszenia Eksploracji Historycznej "Biały Grosz" z Goleniowa uporządkowali teren wokół obelisku, usunęli śmieci i umyli go. Odsłonięto także kamienie, w których pierwotnie umocowane było żeliwne ogrodzenie, pokazując jak dawniej wyglądało całe założenie. Za kilka dni przy obelisku pojawi się tablica informacyjna, która nieco przybliży jego historię.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.