Dzisiaj jest: 15 Sierpnia 2020 roku    |    Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

poniedziałek, 17 grudnia 2012 14:35

Konkurs kolęd i pastorałek

W miniony weekend w Goleniowskim Domu Kultury przeprowadzony został XVIII Zachodniopomorski Konkurs Kolęd i Pastorałek. Konkurs był jednocześnie eliminacjami do Międzynarodowego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.


W czasie trwających dwa dni (14 i 15 grudnia 2012 r.) przesłuchań, przed jurorami zaprezentowało się 47 wykonawców – solistów, zespołów i chórów (łącznie ok. 300 osób) – ze Szczecina, Świnoujścia, Nowogardu, Polic, Choszczna, Pyrzyc, Płotów i Goleniowa. Zgodnie z regulaminem konkursu, soliści i duety wykonywali 2 utwory, natomiast zespoły i chóry – 3, w tym przynajmniej jedną tradycyjną kolędę lub pastorałkę.

Jury pracujące w składzie: dr Barbara Halec (dyrygent, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie) – przewodnicząca, oraz ks. dr Mariusz Cywka, duszpasterz środowisk twórczych, proboszcz parafii w Krępsku i Waldemar Ogrodniczak st. wizytator szkół artystycznych, oceniło poziom tegorocznego konkursu jako wysoki i postanowiło wyróżnić prezentacje następujących wykonawców:

soliści i duety - dzieci: 4 równorzędne wyróżnienia - Agata Kucińska, Julia Góral i Maja Cichowska (Szk. Artystyczna „Camerata” ze Szczecina) oraz Natalia Grochalska (Szk. Artyst. „Music Planet” Szczecin);
soliści i duety - młodzież i dorośli: I miejsce – Natalia Polewczyńska (SA „Camerata”) oraz Joanna Rybka (Zesp. Szk. Nr 1 Choszczno), III miejsce – Wioleta Pokucińska (GDK), wyróżnienie – Lidia Kotłowska i Mateusz Śniechowski (GDK) oraz Natalia Małecka (SA „Camerata”);
zespoły - dzieci: wyróżnienia - zespół wokalno-instrumentalny oraz zespół wokalny „Biedronki” (oba MDK Świnoujście);
zespoły - młodzież i dorośli: I miejsce – zespół „Cantus Delicium” (Pyrzyce), II miejsce – zespół „Crescendo” (NDK Nowogard), wyróżnienie – zespół „Keja” (MDK Świnoujście)
chóry: I miejsce – chór nauczycielski „Primo Vere” (Szczecin), II miejsce – chór Kameralny ZUT (Szczecin).

W imieniu burmistrza nagrody laureatom konkursu wręczała Marzena Domańska – dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Społecznych.
Województwo Zachodniopomorskie na Międzynarodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Będzinie reprezentować będą: Joanna Rybka, Natalia Polewczyńska, zespół „Cantus Delicium” i chór „Prima Vere”.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.