Dzisiaj jest: 19 Stycznia 2020 roku    |    Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
poniedziałek, 14 stycznia 2013 11:57

Ugraliśmy około 50 tys. zł

W niedzielę, 13 stycznia 2013 r., jak w całej Polsce, również w Gminie Goleniów zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Już od rana po ulicach miasta krążyli wolontariusze zbierający datki; każdy kto wrzucił choćby grosik do puszki, obdarowany został charakterystycznym orkiestrowym  serduszkiem. Punktualnie w południe rozpoczęła się główna finałowa impreza – festyn na Plantach. Przez kilka godzin trwały występy solistów i zespołów z Goleniowa i nie tylko; przed goleniowska publicznością wystąpiły między innymi teatr Ognia „Inko gni to”, grupa „Hot Rain” ze Szczecina oraz „Chilla” ze Stargardu Szczecińskiego. Występy przeplatane były aukcjami i licytacjami (goleniowskie serduszko wylicytowano za 550 zł) oraz pokazami (pierwszej pomocy i szkolenia psów), były stoiska z ciastami i gorącymi napojami oraz loteria. Przed 20.00 zagrała orkiestra dęta „Wood & Brass Band”, a o 20.00 Plany rozświetliło „światełko do nieba”.

Według informacji przekazanej przez człona goleniowskiego sztabu WOŚP Krzysztofa Słowikowskiego, w samym Goleniowie zebrano ponad 38.400 zł. Do tego doliczyć trzeba jeszcze pieniądze jakie zostały zebrane podczas imprez WOŚP w Kliniskach Wielkich oraz w Mostach (w obu miejscowościach organizatorami były miejscowe Zespoły Szkół Publicznych). Dokładna kwota znana będzie za kilka dni; spodziewać się jednak można, że łącznie mieszkańcy Gminy Goleniów zasilą konto WOŚP kwotą około 50 tys. zł.
Pieniądze zebrane podczas XXI Finału WOŚP  skierowane zostaną na ratowanie życia dzieci oraz godną opiekę medyczną seniorów. 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.