Dzisiaj jest: 17 Lutego 2020 roku    |    Imieniny: Zbigniew, Julian, Łukasz
poniedziałek, 21 stycznia 2013 08:45

Barnimy 2012 wręczone

Bożena Wilińska - Laureat Barnima 2012 - Człowiek Roku Bożena Wilińska - Laureat Barnima 2012 - Człowiek Roku

18 stycznia 2013 r. po raz 14 wręczono Nagrodę Specjalną Burmistrza Gminy „Barnim”. Na zorganizowanej w hotelu JF Duet ceremonii, nagrody za 2012 r. otrzymali: Bożena Wilińska - w kategorii Człowiek Roku oraz Lesław Pawłowski - w kategorii Firma Roku.

Bożena Wilińska od 20 lat organizuje obozy letnie na poligonie w Drawsku. Ich uczestnikami są dzieci z rodzin niezamożnych, domów dziecka i inne pokrzywdzone przez los. W obozach tych, każdego roku uczestniczy do 100 dzieci. Lesław Pawłowski prowadzi niedużą firmę ogólnobudowlaną. Bardzo aktywnie wspiera różnego rodzaju działania społeczne, kulturalne i sportowe. Jest również Przewodniczącym Rady Osiedla Helenów. Oboje na swe wyróżnienia zasłużyli wieloletnią, systematyczną i bezinteresowną pracą.

W laudacji na temat obozów organizowanych przez Bożenę Wilińską napisano: „Ten niezwykły obóz, w którym co roku uczestniczy kilkadziesiąt dzieci, w niczym nie ustępuje najlepszym i najdroższym wypoczynkom komercyjnym. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, wsparciu ze strony wojska, obozowicze mogą korzystać z takich atrakcji jak Park linowy, Strzelnica Wojskowa, Małpi Gaj, Zwiedzanie poligonu wojskowego, Niezwykły chrzest obozowy w opuszczonym schronie wojskowym, Nurkowanie, wspaniałe jezioro… Tych atrakcji można mnożyć i mnożyć, lecz chyba najważniejszą z nich, na którą dzieciaki czekają przez cały obóz, jest punkt programu noszący nazwę Bożena Show! Co się wtedy dzieje? Dzieci spędzają całe popołudnie tylko z Panią Bożeną i są tym faktem zachwycone!”

Podobnie wiele ciepłych słów usłyszeć można było na temat Lesława Pawłowskiego: „Jest osobą która potrafi z jednej strony zaangażować do wspólnej pracy innych, z drugiej, nie szczędzi własnego czasu do pracy społecznej. Jego konikiem jest funkcjonowanie osiedlowego klubu. W prace adaptacyjne budynku, w którym mieści się klub, oraz zagospodarowania przyległego terenu wykorzystał i w dalszym ciągu wykorzystuje w bardzo dużym zakresie nieodpłatnie zasoby własnej firmy. Jest osobą rozumiejącą nagłe sytuacje i wynikające z nich potrzeby. Kierując się ta zasadą podejmuje się prac mino, że dochody z nich są zdecydowanie mniejsze od zwyczajowych. Przykładem jest m.in. remont budynku sióstr misjonarek przy ulicy Prusa w Goleniowie, prace remontowe w Kościele p w. Św Katarzyny czy remont kościoła w Niewiadowie. Jest członkiem organizacji pozarządowych. Przy organizacji wielu przedsięwzięć m.in. Festynie Trzeźwości czy Festynie Organizacji Pozarządowych organizatorzy mogą liczyć na jego pomoc”.

Ceremonia wręczenia „Barnimów” jest również momentem podziękowań dla osób i firm, które wspierają działalność społeczną. Za 2012 r. pamiątkowe plakiety i podziękowania otrzymali: Hotel JF Duet i Barbara Paczkowska za wspieranie wydarzeń kulturalnych; Piotr Filipowicz i Eugeniusz Ławiński za wspieranie imprez sportowych; Nadleśnictwo Kliniska Wielkie i Piekarnia „Asprod” za wspieranie działań edukacyjnych; Robert Król, Jan Bagiński oraz Beata i Michał Niklas za pomoc społeczną.

Imprezę uświetnił znany, już nie tylko w Goleniowie, zespół "Lesja i Muzyky".

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.