Dzisiaj jest: 22 Lutego 2020 roku    |    Imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr
Błąd
 • JUser::_load: Unable to load user with id: 63
piątek, 01 lutego 2013 12:55

Ferie II tydzień

Przed uczniami wszystkich typów szkół drugi tydzień ferii. W podanym przez nas programie zajęć w okresie ferii, nastąpiły korekty, które podajemy poniżej.

Goleniowski Dom Kultury

W drugim tygodniu ferii w GDK prowadzone będą 2 turnusy półkolonijne dla dzieci w wieku 7 - 10 lat. Pierwszy, trzydniowy (od 4 do 6 lutego 2013 r.), drugi - dwudniowy (7 i 8 lutego 2013 r.). Zajęcia odbywać się będą w godz. 9.00 - 15.00. Organizatorzy zapewniają atrakcyjny program oraz drugie śniadanie.

Odpłatność: za pierwszy turnus - 45 zł, za drugi - 30 zł.

Zapisy w GDK, ul. Słowackiego 1, tel. 91 418 2688.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Tematyka zajęć w drugim tygodniu "Ferii z biblioteką"

4 lutego - Karnawałowa maska
5 lutego - Dlaczego słonie mają duże uszy
6 lutego - W świecie bajek i dziwów
7 lutego - Zgaduj zgadula
8 lutego - Na tropie uczucia.

I grupa (dzieci w wieku 6 - 9 lat) - od 12.00 do 13.30, II grupa (dzieci w wieku 10 - 12 lat) - od 14.00 do 15.30.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

W związku z brakiem śniegu, odwołany został turniej budowli śnieżnych, który miał się odbyć 2 lutego. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie też warunków do zorganizowania kuligów. Pozostałe imprezy, zgodnie z harmonogramem.

Polecamy szczególnie rewię na lodzie "Ice magic show", w której wystąpią między innymi uczestnicy telewizyjnego programu "Gwiazdy tańczą na lodzie" i przypominamy, iż w okresie ferii za wstęp na lodowisko przedszkolaki i uczniowie płacą 3,50 zł.

A tak bawili się uczestnicy zajęć w I tygodniu ferii:

Artykuły powiązane

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.