Dzisiaj jest: 22 Lutego 2020 roku    |    Imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr
środa, 20 lutego 2013 09:45

Festiwal Sztuki Pięknej „Color Art”

Goleniowski Dom Kultury zaprasza dzieci i młodzież do udziału Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Pięknej „Color Art”. Tematem tegorocznego jest „Folklor czterech stron świata”.

To już XXIII edycja Festiwalu organizowanego nieprzerwanie od 1990 roku. Patronat honorowy objął nad nim Polski Komitet do spraw UNESCO, a wsparcia udzielają Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Gminy i Miasta Goleniów oraz Stowarzyszenie Brama Vitae.
Festiwal organizowany jest w trzech kategoriach: malarstwo (w czterech grupach wiekowych od 6 do 24 lat), grafika i fotografia (od 12 do 24 lat). Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace w poszczególnych kategoriach, najlepsza praca uczestnika z terenu powiatu goleniowskiego, przyznana tez zostanie nagroda Grand Prix.
Prace konkursowe należy przesłać do Goleniowskiego Domu Kultury, ul. Słowackiego 1, 72 100 Goleniów w terminie do 12 kwietnia 2013 roku. Finał festiwalu odbędzie się w dniach 28 maja – 2 czerwca 2013 roku.
Regulamin i karta zgłoszenia na stronie www.gdk.goleniow.pl

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.