Dzisiaj jest: 19 Stycznia 2020 roku    |    Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
piątek, 08 marca 2013 13:13

Dzień Pamięci Goleniowa

Inaczej niż w poprzednich latach obchodzony był w tym roku 7 marca - Dzień Pamięci Goleniowa. Głównym punktem tych obchodów było kameralne spotkanie władz gminy z rówieśnikami Goleniowa - osobami, urodzonymi w latach 1945 i 1946 w Goleniowie i jego okolicach.

Do dzisiaj na terenie Gminy Goleniów mieszka takich osób 40. Nie wszyscy z zaproszenia skorzystali, ale ci co przybyli, stworzyli niezwykłą, niemal rodzinną atmosferę. Większość wszak się znała, chodzili do tych samych przedszkoli i szkół, razem bawili się pośród gruzów, a potem pracowali często w tych samych zakładach. Dzisiaj już na zasłużonych emeryturach, mają dorosłe dzieci, wnuczęta, niektórzy dochowali się nawet prawnuków. Nadal są jednak aktywni, jeśli nie w życiu społecznym, to w życiu rodzinnym i nadal ciekawi tego, co w mieście się dzieje.

Przybyłych na spotkanie pierwszych rodowitych goleniowian powitał burmistrz Robert Krupowicz, po czym Józef Kazaniecki, którego pasją jest najnowsza historia Goleniowa, zaprezentował, około 30 zdjęć Goleniowa z pierwszych powojennych lat, ciekawie o nich opowiadając. To dało początek wspomnieniom - prezentacji zdjęć (najstarsze z przełomu lat 40. i 50.) i opowieściom o tym, co utrwaliło się w pamięci. Burmistrzowie Robert Krupowicz, Tomasz Banach i Henryk Zajko (urodzony w Goleniowie ale znacznie później) oraz przewodniczący RM Czesław Majdak, z ogromnym zainteresowaniem tych wspomnień słuchali. To wszak kawał - wciąż żywej we wspomnieniach - historii naszego miasta.

Ze smutkiem przyjęto informację o śmierci pani Marii Król, którą wiele osób znało osobiście i szanowało. Jej pamięć uczczono chwilą ciszy.

Spotkanie z pierwszymi z urodzenia goleniowianami zakończono chwilą zadumy przy Kamieniu Pamięci w parku przy ul. Szczecińskiej. Przed każdą ze znajdujących się tu pięciu tablic poświęconych "Tym, którzy na zawsze spoczęli w Ziemi Goleniowskiej" zapalono znicze i złożono kwiaty. Kwiaty złożył też pan Henryk Woźniak, świadek wydarzeń 7 marca 1945 roku oraz delegacja Klubu Seniora Relaks.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.