Dzisiaj jest: 2 Grudnia 2020 roku    |    Imieniny: Balbina, Paulina, Bibiana

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

piątek, 16 listopada 2012 09:53

Przebudowa głównej ulicy zakończona

Szanowni Państwo, zakończył się remont pierwszego odcinka ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Szarych Szeregów. Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Goleniowa za cierpliwość i serdecznie przeprosić za wszelkie utrudnienia i niedogodności, które wiązały się z tą inwestycją. Przepraszam raz jeszcze i proszę o wyrozumiałość - byliśmy po prostu zmuszeni w trakcie remontu do przebudowania całej infrastruktury technicznej w pasie tej drogi.
Jednocześnie chciałbym prosić o kolejny kredyt cierpliwości. W 2013 r. czeka nas bowiem remont drugiego odcinka ul. Konstytucji 3 Maja - od ulicy Pocztowej do ulicy Barnima I oraz prace rewitalizacyjne w centrum miasta.

Z poważaniem
Burmistrz Gminy Goleniów, Robert Krupowicz

Dział: Miasto i Gmina
wtorek, 09 października 2012 12:19

Roboty na skrzyżowaniu

Przez kilka godzin utrudniony będzie dzisiaj (9 października 2012 r.) ruch pojazdów na skrzyżowaniu ulicy Konstytucji 3 Maja z ulicą Andersa.

Od godzin rannych na tym ważnym dla komunikacji miejskiej skrzyżowaniu kładziona jest nawierzchnia bitumiczna i ruch na części ulic Andersa i Konstytucji 3 Maja (od banku do poczty) odbywa się tylko jedną stroną jezdni. Prace mają być zakończone jeszcze dzisiaj.

Za utrudnienia przepraszamy. 

wtorek, 02 października 2012 10:26

Utrudnienia w ruchu - prace bitumiczne

W dniach od 2 do 7 października 2012 r. prowadzone będą prace bitumiczne na remontowanych ulicach Konstytucji 3 Maja i Szarych Szeregów.

W pierwszej kolejności wykonana zostanie warstwa wiążąca na ulicy Szarych Szeregów (na zdjęciu), następnie w czwartek kładziona będzie warstwa bitumiczna na skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3 Maja z ul. Andersa i na dalej – do skrzyżowania z ul. Pocztową. Zakończenie prac nawierzchniowych na ul. Szarych Szeregów i jej skrzyżowaniu z ul. Szkolną, planowane jest na niedzielę, 7 października 2012 r.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy. 

poniedziałek, 10 września 2012 13:04

Kolejne utrudnienia na rondzie

We wtorek, 11 września 2012 r. o godzinie 7:00 przywrócone do ruchu zostanie skrzyżowanie ul. Szkolnej i ul. Szarych Szeregów w Goleniowie. Nawierzchnia bitumiczna na w/w skrzyżowaniu zostanie ułożona w dniach 15-16 września.

Natomiast od 12 września 2012 r. planowane jest częściowe zamknięcie ulicy Konstytucji 3 Maja od ulicy Andersa do ronda przy dworcu, które spowodowane jest układaniem warstwy ścieralnej jezdni poprzedzone wymianą studni telekomunikacyjnej przez Telekomunikację Polską S.A. W tym czasie ul. Konstytucji 3 Maja zostanie udostępniona jedynie dla mieszkańców. Zakończenie robót nawierzchniowych planowane jest na 16 września.

piątek, 07 września 2012 19:27

Utrudnienia w ruchu drogowym

Dobiegają końca prace na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej z ulicą Szarych Szeregów. We wtorek, 11 września 2012 roku, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, skrzyżowanie to powinno być przejezdne, a ulica Szkolna na całej długości udostępniona dla ruchu kołowego.

Zgodnie z wcześniejszą informacją zostało zamknięte skrzyżowanie ulicy Szkolnej z Szarych Szeregów i cały ruch - także tranzytowy - skierowany został w ulicę Konstytucji 3 Maja. Zamknięcie tego skrzyżowania potrwa - jeśli nie zajdą nieoczekiwane okoliczności - co najmniej do 7 września 2012 r. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

środa, 29 sierpnia 2012 09:40

W czwartek wznowienie ruchu

Od czwartku, 30 sierpnia 2012 roku, udostępniony dla ruchu samochodowego zostanie ulica Konstytucji 3 Maja na odcinku od ronda przy dworcu do skrzyżowania  z ulicą Andersa.

We wtorek na jezdni kładziona była tzw. ścieralna warstwa nawierzchni. Roboty trwały do późnych godzin wieczornych, prace wykończeniowe prowadzono jeszcze w środę. Od czwartku ulica będzie już przejezdna na całej długości. Liczyć się jednak trzeba ze wzmożonym ruchem samochodów, albowiem na kilka dni zamknięte będzie skrzyżowanie ulicy Szarych Szeregów z "przelotową" ulicą Szkolną i cały ruch - także tranzytowy - skierowany zostanie w ulicę Konstytucji 3 Maja. Zamknięcie tego skrzyżowania planowane jest na dzień 30 sierpnia 2012 r , a roboty - jeśli nie zajdą nieoczekiwane okoliczności - potrwają co najmniej do 7 września 2012 r.

piątek, 03 sierpnia 2012 12:36

Można będzie jeździć

Od poniedziałku, 6 sierpnia 2012 roku, dla ruchu kołowego udostępniona zostanie (w ograniczonym zakresie) remontowana od marca ulica Konstytucji 3 Maja. Pierwszą, wiążącą warstwą asfaltu betonowego pokryty został już cały remontowany odcinek. W praktyce będzie więc przejezdny i wyjeżdżając z ulicy Andersa, można będzie skręcić w prawo. Korzystać z tego będą mogli przede wszystkim mieszkańcy i właściciele posesji znajdujących się przy tej ulicy.

Zamknięty zostanie natomiast nie remontowany dotąd fragment ulicy Szarych Szeregów, co oznacza, że nie będzie można z tej ulicy wjechać w ulicę Szkolną. Mieszkańcy osiedla przy Szkole Podstawowej nr 2 będą musieli korzystać z drogi gruntowej przy Sądzie Rejonowym. Nie będzie też można korzystać z parkingu naprzeciw SP 2. Kolejna zmiana organizacji ruchu w mieście przewidziana jest 20 sierpnia 2012 r., związana z zamknięciem części ulicy Szkolnej.

Dział: Miasto i Gmina
czwartek, 19 lipca 2012 12:10

Skrzyżowanie nadal zamknięte

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. poinformowała, że nastąpiła awaria starego odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania ulic: Konstytucji 3 Maja i Pocztowej. W związku z powyższym nadal zostanie wyłączony z ruchu odcinek jezdni ul. Konstytucji 3 Maja od ul. Andersa do ul. Pocztowej. Prace instalacyjne i odtworzeniowe potrwają prawdopodobnie do 23 licpa. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

środa, 04 lipca 2012 17:31

Utrudnienia w ruchu

W związku z przebudową ul. Konstytucji 3 Maja w Goleniowie i koniecznością wymiany infrastruktury podziemnej informujemy, że w dniach od 9 do 14 lipca zamknięta zostanie ulica na odcinku od skrzyżowania z ul. Andersa do ul. Pocztowej. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Strona 1 z 2

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.