Dzisiaj jest: 1 Kwietnia 2023 roku    |    Imieniny: Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
piątek, 04 marca 2011 08:00

Półmetek kampanii „Sześciolatek w szkole”

W czwartek 3 marca nastąpił kolejny ważny etap w trwającej kampanii „Sześciolatek w szkole” - rodzice sześciolatków mieli możliwość zapoznania się z gminnymi szkołami.

W czwartkowe popołudnie rodzice dzieci sześcioletnich w ramach kampanii informacyjnej „Sześciolatek w szkole” mogli zapoznać się z gminnymi szkołami i ich przygotowaniem do przyjęcia młodszych uczniów. Po prezentacji grupa ok. 60 rodziców miała możliwość zadawania pytań dyrektorkom szkół i poznać wszystkie szczegóły pobytu i nauki ich pociech w szkołach. Rodzice wypełnili anonimowo ankietę co do ich przyszłych zamiarów.

Z tych badań wynika, że połowa uczestników spotkania, planuje wysłać dziecko sześcioletnie do I klasy szkoły podstawowej, natomiast  jedna czwarta do przedszkola. Co czwarty rodzic nie podjął jeszcze decyzji. Czas na niż mają do dnia 15 kwietnia 2011, kiedy to zakończony zostanie proces rekrutacji do goleniowskich placówek.

Spotkanie było kolejnym punktem w kampanii przygotowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, na dzień przed spotkaniem z rodzicami odbyło się szkolenie z prowadzania obserwacji i ustalania gotowości szkolnej dziecka. Objęte nim zostały wszystkie nauczycielki przedszkoli oraz panie, które po 1 wrześniu  będą uczyć dzieci sześcioletnie w szkołach.

W następnym tygodniu wszyscy rodzice dzieci sześcioletnich otrzymają w przedszkolach broszurę informacyjną z opisami goleniowskich szkół i podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rozpoczęcia nauki w szkole. Kampania zakłada jeszcze dni otwarte w szkołach (SP2 – 12 marca, SP3 -  19 marca, SP4 – 5 marca), szkolenie dla nauczycieli z zakresu adaptacji uczniów w szkole oraz przeprowadzenie tego procesu w nowoutworzonych klasach.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.