Dzisiaj jest: 1 Grudnia 2021 roku    |    Imieniny: Natalia, Blanka, Eligiusz

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

poniedziałek, 09 grudnia 2019 12:34

Zmiana stawek podatku od nieruchomości

Od przyszłego roku zmieniają się stawki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Radni poparli projekt burmistrza gminy i przedsiębiorcy za 1 m kw powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności zapłacą w przyszłym roku 21,92 zł (18,43 zł obecnie). A od gruntów związanych z działalnością gospodarczą podatek wyniesie 0,85 zł za 1 m kw (obecnie 0,72 zł) Stawka podatku od budynków mieszkalnych zmienia się z 0,60 zł do 0,65 zł za 1 m kw powierzchni mieszkalnej.

Zmiana stawek podatku od nieruchomości wynika z konieczności zbilansowania projektu budżetu Gminy Goleniów na rok 2020. W projekcie trzeba było uwzględnić koszty związane z przewidywanym wzrostem cen energii elektrycznej o około 40%, radykalnym wzrostem wydatków oświatowych, wzrostem płacy minimalnej od 1 stycznia 2020, a z drugiej strony – mniejszymi od wcześniej prognozowanych wpływami z udziału w podatku.

W gminie Goleniów nadal nie stosujemy maksymalnych stawek przewidzianych przez ministra finansów. Stawki pozostaną niższe od dopuszczalnych, ale w przypadku przedsiębiorców nie będzie to już jednak różnica 20%, jak przez ostatnie 16 lat, a nieco ponad 8%. Na taką zmniejszoną ulgę gmina może sobie obecnie pozwolić.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.