Dzisiaj jest: 1 Kwietnia 2023 roku    |    Imieniny: Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
wtorek, 28 września 2021 10:40

Konsultacje społeczne na temat Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2023

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 29 września 2021 r. do dnia 12 października 2021 r. poprzez zbieranie w formie pisemnej bądź elektronicznej uwag odnośnie treści ww. projektu :
- przesłanych listownie na adres: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów,
- złożonych w formie pisemnej, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów,
- przesłanych na adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Przedmiotowa zmiana została opracowana na podstawie wniosku złożonego przez GTBS Sp. z o. o. w Goleniowie, jako administratora Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 3 i dotyczy wprowadzenia do Programu Rewitalizacji działania pod nazwą ,,Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 3 wraz z koniecznością wzmocnienia gruntów”. Zmiana pozwoli na pozyskanie wsparcia finansowego przez Wspólnoty w formie pożyczki od Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego na realizację zadania. Dodatkowo wprowadza się zmiany porządkowe polegające na zastąpieniu w całej treści Programu nazwy Wydziału Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska na Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości oraz poprawieniu numeracji tabel w spisie tabel.

Dokument został już pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Rewitalizacji na spotkaniu w dniu 19 sierpnia 2021 r.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.