Dzisiaj jest: 29 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria

Goleniowski Festiwal Radości 2024

Miasto i Gmina

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że ogłoszony został IV Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym "Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś" dla osób pełnoletnich, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zastępca Burmistrza Tomasz Banach odebrał z rąk redaktora naczelnego PST Wspólnota, Janusza Króla statuetki laureata rankingu „Sukces Kadencji 2017-2022”.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na stanowiska Inspektora ds. płac i księgowości w Wydziale Finansowym oraz Podinspektora ds. inwestycji i remontów w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Wszelkie informacje na temat wynajmu mieszkań w nowopowstałych budynkach na osiedlu Helenów znajdziecie Państwo na stronie internetowej spółki Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego: tbs.goleniow.pl.

Centrum Usług Społecznych w Goleniowie prowadzi badanie na temat aktywności społecznej i potrzeb mieszkańców, związanych z korzystaniem z usług społecznych w naszej Gminie. W związku z tym chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat kilku zagadnień ważnych dla naszej społeczności.

Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego odbędzie się 15 października 2023 r. między godziną 7:00 a 21:00. Tegoroczna zmiana Kodeksu wyborczego dała możliwość utworzenia nowych obwodów głosowania.

Urzędnik Wyborczy informuje, że pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkolenie dla ich członków odbędzie się:

W Miesiącu Profilaktyki Raka Piersi zapraszamy do mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED:

27 października w godzinach od 8.30 do 14.30 przy markecie Kaufland, ul. Wolińska 11.

Zmarł Józef Geblewicz

środa, 27 września 2023 08:09

Z głęboki żalem zawiadamiamy, że 25 września br. zmarł Józef Geblewicz – radny Rady Miejskiej w Goleniowie, wieloletni dyrektor PKO Bank Polski.

LXIV sesja Rady Miejskiej

środa, 27 września 2023 05:17

W środę, 27 września br. o godz. 10.00 rozpocznie się LXIV sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad przewidziano m.in. wybory ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2024-2027 oraz cztery projekty uchwał.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

poniedziałek, 25 września 2023 12:35

Komisarz Wyborczy w Szczecinie powołał obwodowe komisje wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dla mieszkańców SOM dotyczące projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2030”.

Komisja Okręgowa Nr 1/Go w Goleniowie informuje, że na podstawie § 14 pkt 3 uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. oraz uchwały nr 1 Komisji Okręgowej Nr 1/Go w Goleniowie z dnia 08 września 2023 r. obsadzony został mandat na członka Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 24 września 2023 roku.

Zmarł Tadeusz Skałecki

czwartek, 21 września 2023 12:43

Z głęboki żalem zawiadamiamy, że zmarł Tadeusz Skałecki - radny trzech kadencji Rady Miejskiej w Goleniowie, wieloletni sołtys miejscowości Kliniska Wielkie.

Komisarz Wyborczy w Szczecinie informuje o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Goleniów przez pełnomocników komitetów wyborczych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z ukazaniem się rozporządzenia Komisji (UW) 2023/1677z dnia 30.08.2023 zostały zmienione obszary objęte ograniczeniami.

Wydarzenie zorganizowane przez Burmistrza Roberta Krupowicza w dniach 11 - 12 września 2023. zgromadziło kilkudziesięciu samorządowców i przedsiębiorców z Polski i Ukrainy, a jego honorowym gościem był Konsul Henryk Kołodziej.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Goleniowa w sprawie ustalenia urzędowych nazw miejscowości Centrum, Wyk, Helenów, Osiedle Zielone Wzgórze oraz ustalenia ich rodzaju jako część miasta Goleniów.

Fundacja Ronalda McDonalda i SDH Sylwia Diaków-Hrycyk (franczyzobiorca restauracji McDonald's w Goleniowie i Lozienicy) zapraszają na profilaktyczne badania USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Goleniów.

Badania odbędą się w dniu 15 września 2023 na Placu przy urzędzie Miasta. Badania są bezbolesne, bezpieczne i bezpłatne!

Komisja Okręgowa nr 1/Go w Goleniowie informuje o uzupełniającym naborze kandydatów do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Strona 6 z 179

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.