Dzisiaj jest: 29 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria

Goleniowski Festiwal Radości 2024

Miasto i Gmina

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Pucice-Czarna Łąka rozpocznie się w środę, 9 sierpnia. Wybudowana jezdnia będzie miała 6 m szerokości oraz pobocze o szerokości 1 m z każdej strony utwardzone destruktem asfaltowym. Na czas ok. 2 miesięcy zamknięty zostanie odcinek drogi z Czarnej Łąki do Pucic.

79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

wtorek, 01 sierpnia 2023 21:21

Dzisiaj, 1 sierpnia o godzinie 17.00 Goleniów zatrzymał się w godzinę "W", aby oddać hołd powstańcom... 79 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie.

Igrzyska odbędą się 16 września br. w znakomitej oprawie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach w ramach obchodów Dożynek Wojewódzkich. Zachodniopomorskie drużyny będą rywalizować ze sobą w konkurencjach sportowych o zdobycie głównej nagrody pieniężnej. Termin zgłoszeń upływa 8 sierpnia br.

Gmina Goleniów w porozumieniu z Przedsiębiorstwem PKS Gryfice ponownie uruchamia bezpłatne przejazdy dla mieszkańców z miejscowości, do których nie docierała dotychczas goleniowska komunikacja miejska. Darmowymi przejazdami objęci zostają mieszkańcy miejscowości: Bolesławice, Gniazdowo, Ininka, Kamieniska, Mosty Osiedle, Święta, Tarnowiec.

W środę Dział Ewidencji Ludności nieczynny

poniedziałek, 31 lipca 2023 11:05

W środę, 2 sierpnia br. Dział Ewidencji Ludności będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Syreny w rocznicę Powstania Warszawskiego

czwartek, 27 lipca 2023 08:18

1 sierpnia 2023 roku dźwięk syren przypomni o Powstańcach i wszystkich zamordowanych przez hiterowskich okupantów. W 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego sygnał ciągły będzie nadawany od godz. 17:00 przez 3 minuty.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, że w dniach od 9 sierpnia do 11 sierpnia 2023 roku przeprowadzane będą prace modernizacyjne, w trakcie których konieczne jest wyłączenie z eksploatacji sieci ciepłowniczej na terenie miasta Goleniów.

Jutro UGiM do 14:30

środa, 26 lipca 2023 09:16

Uwaga: w czwartek, 27 lipca br. Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie będzie czynny w godz. 7:30-14:30 z powodu przerwy technicznej.

Ze względu na duże zainteresowanie wnioskiem o powstanie instalacji termicznej obróbki odpadów medycznych i niebezpiecznych na działce w Glewicach, Burmistrz Gminy Goleniów wpłynął na inwestora celem zorganizowania spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami, sołtysami oraz mediami.
Podczas spotkania inwestor zaprezentuje planowane przedsięwzięcie, a następnie odpowie na zadane pytania.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prosi Wnioskodawców i Beneficjentów programu "Czyste Powietrze" o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła.

Nowa sołtyska Wierzchosławia

sobota, 22 lipca 2023 09:58

Beata Płóciennik-Kleparska będzie pełniła funkcję sołtysa miejscowości Wierzchosław.

Na początku lipca br. z betonowca na Jeziorze Dąbie zostało podjętych 21 padłych mew śmieszek. Ich próbki przekazano do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Po przebadaniu okazało się, że ptaki były zarażone wysoce zjadliwą grypą HPAI.

Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem Nr 186 z dn.18.07.2023 r. powołał Komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych  produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi lub lawinę. Tym samym Gmina Goleniów wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o uruchomienie prac Komisji gminnej szacującej m.in. szkody wywołane suszą.

Uwaga: w związku z przebudową drogi powiatowej na odcinku: Pucice-Czarna Łąka od 31 lipca 2023 r. wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacji ruchu.
Z Pucic do Lubczyny dojedziemy przez: Kliniska Wielkie, ul. Szczecińską i dalej przez Rurzycę, ul. Goleniowską, następnie skręcając w lewo na Kępy Lubczyńskie.

MONDI wybuduje nową drogę w Pucicach

czwartek, 20 lipca 2023 15:21

Ze względu na rozbudowę firmy Mondi, co będzie skutkowało zwiększonym ruchem pojazdów, Gmina Goleniów wynegocjowała wykonanie odrębnego dojazdu do zakładu.

Wybory Sołysa Sołectwa Wierzchosław

poniedziałek, 17 lipca 2023 10:11

Zebranie wiejskie Sołectwa Wierzchosław zostało zwołane na 20 lipca 2023 r. na godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzchosław.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. planowania przestrzennego w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Informujemy, że w dniach 17-21.07 i 28.07-4.08 br. punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” będzie nieczynny.

Od 13 lipca 2023 r. obowiązywać będzie w Gminie Goleniów nowa taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wynika to z regulacji taryfy przez Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE.

Opłaty za wodę wzrosną o 25%. Rachunek trzyosobowej rodziny za wodę i ścieki będzie wyższy o ok. 36 zł. miesięcznie.

Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! Sp. z o.o. w ramach realizacji zlecenia planuje przeprowadzenie pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych. Planowana data pomiaru PEM w Goleniowie: 2023-07-10 - 2023-07-14.

Strona 8 z 179

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.