Dzisiaj jest: 18 Sierpnia 2019 roku    |    Imieniny: Helena, Ilona, Bogusław
Miasto i Gmina

Prace w drzewostanie przy cmentarzu komunalnym

poniedziałek, 14 stycznia 2019 13:48

Nadleśnictwo Kliniska informuje, że w najbliższym czasie w pobliżu miasta będą prowadzone prace polegające na wykonaniu cięć w drzewostanach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza komunalnego i lasów miasta Goleniów. Realizację prac przewidziano na styczeń-luty 2019 r.

Udany 27. Finał WOŚP

poniedziałek, 14 stycznia 2019 12:13

Wolontariusze, artyści, sportowcy, organizacje i instytucje. Ale przede wszystkim mieszkańcy, którzy hojnie wsparli tegoroczną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy: 106 tys. w połączonych sztabach Goleniowa, Osiny i Mostów, z czego ok. 80 tys. w Gminie Goleniów.

Odwołany komunikat o ryzyku skażenia wody

piątek, 11 stycznia 2019 09:43

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. informuje o odwołaniu komunikatu o ryzyku wystąpienia skażenia bakteriologicznego w miejscowościach Gminy Goleniów.

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. zgodnie z zaleceniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej informuje o ryzyku skażenia bakteriologicznego wody wskutek awarii w miejscowościach: Borzysławiec, Lubczyna, Kępy Lubczyńskie.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie ogłoszenia o naborze na dwa wolne stanowiska pracy referent ds. zamówień publicznych w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dodatkowe polowania na dziki

środa, 09 stycznia 2019 10:54

Informujemy, że zgodnie z zaleceniem Ministra Środowiska, popartym stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii odbywać się będą wzmożone polowania zbiorowe na dziki.

Możliwe utrudnienia na Wojska Polskiego

wtorek, 08 stycznia 2019 13:38

W środę około godz. 10.20 ekipa drwali z PGK przystąpi do wycinania dużego wiązu rosnącego przy ul. Wojska Polskiego przed skrzyżowaniem z drogą S3. Z tego powodu przez pewien czas trzeba będzie wstrzymać ruch w miejscu prac.

Jak się pozbyć choinki?

wtorek, 08 stycznia 2019 11:20

Nadszedł czas rozbierania choinek. Co zrobić z drzewkiem, które jeszcze kilka dni temu cieszyło nas swoim wyglądem i zapachem, a teraz jest kłopotliwym odpadem?

Urząd Stanu Cywilnego podsumował miniony rok. Zanotowano więcej urodzeń niż w roku 2017, mniej zgonów. Mniej też było ślubów.

Gdy zasypie drogi - Akcja Zima 2018/2019

środa, 02 stycznia 2019 13:35

Prawdziwa zima jeszcze się nie zaczęła, ale śnieg prędzej czy później się pojawi. Oto numery telefonów, pod które można dzwonić, gdy wystąpią problemy z przejezdnością dróg. Istotne, żeby telefonować pod właściwe numery, bowiem na terenie Gminy Goleniów mamy drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i prywatne. Gmina Goleniów odpowiada jedynie za utrzymanie dróg swoich oraz dróg powiatowych na terenie miasta Goleniów.

Od 1 stycznia 2019 r. przestały obowiązywać opłaty roczne, które wnosiła większość dotychczasowych użytkowników wieczystych; zostały one zastąpione opłatami przekształceniowymi.

4 stycznia UGiM krócej

piątek, 28 grudnia 2018 09:49

Informujemy, że w piątek, 4 stycznia 2019 r. Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie będzie czynny do godz. 13:00.

Nowy harmonogram wywozu odpadów

poniedziałek, 24 grudnia 2018 10:50

Harmonogram wywozu odpadów selektywnych, zmieszanych i wielkogabarytowych z terenu miasta Goleniów, osiedla Helenów i terenów gminy na rok 2019 jest już dostępny w zakładce "Czysty Goleniów".

Zmiany harmonogramu, wynikające z dni wolnych od pracy, świąt lub zdarzeń losowych oraz inne komunikaty na temat wywozu odpadów są dostępne tutaj.

Najlepsze jachty z Goleniowa

poniedziałek, 24 grudnia 2018 08:03

HanseYachts AG, spółka-matka goleniowskich Technologii Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o., została laureatem nagrody Boatbuilder of the Year 2018.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie uchwały Nr L/572/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań. Termin składania wniosków: do 30 stycznia 2019 r. do godz. 15:00.

Nowe linie komunikacji miejskiej

czwartek, 20 grudnia 2018 09:56

Dnia 07 stycznia 2019 r. zostaną uruchomione nowe linie bezpłatnej komunikacji miejskiej, tj.: linia nr 10 i linia nr 11. Są one zsynchronizowane z dwoma kursami w kierunku do i z Goleniowskiego Parku Przemysłowego w Łozienicy oraz do i z Zespołu Szkół nr 1 na ul. Niepodległości.

Prawie cztery godziny trwała dyskusja nad projektem budżetu Gminy Goleniów na rok 2019. Ostatecznie przyjęto wszystkie autopoprawki zgłoszone przez Burmistrza Gminy Goleniów i przyjęto budżet w zaproponowanym przez burmistrza kształcie.

Transmisja obrad Rady Miejskiej

środa, 19 grudnia 2018 09:09

Dziś o godz. 11:00 rozpocznie się III sesja Rady Miejskiej 8. kadencji. Transmisję na żywo można będzie obejrzeć na naszej stronie.

Wigilijne spotkanie na Plantach

poniedziałek, 17 grudnia 2018 09:58

Gmina Goleniów, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne BRAMA VITAE wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej serdecznie zapraszają WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW na spotkanie wigilijne w dniu 21 grudnia (piątek) 2018 r. o godz. 16.00 na miejskich Plantach.

Zmarł Andrzej Nadobny

piątek, 14 grudnia 2018 12:23

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że po długiej chorobie odszedł nasz kolega Andrzej Nadobny. Przez wiele lat pracował w wydziale architektury UGiM w Goleniowie, przez kilka lat nim kierował.

Strona 9 z 142

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.