Dzisiaj jest: 29 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria

Goleniowski Festiwal Radości 2024

Miasto i Gmina

Rusza pierwsza edycja konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego”. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 lipca 2023 r. Które Koło Gospodyń Wiejskich zdobędzie nagrodę?

Od 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

 Nasza Ina jest truta przez ścieki z kanalizacji miejskiej w Stargardzie. Tony śniętych ryb wyławiamy po każdej ulewie, która przechodzi nad Stargardem. Ina umiera, a ścieki osadzają się na dnie całej długości rzeki, która przepływa przez naszą gminę.
Płyniemy w spływie żałobnym 2 lipca 2023 r. o godz. 16.00. Dołącz do nas!

Absolutoryjna sesja Rady Miejskiej

poniedziałek, 26 czerwca 2023 12:22

W piątek, 30 czerwca br. o godz. 10.00 rozpocznie się LXII sesja Rady Miejskiej. Najważniejszymi punktami porządku obrad będą: raport o o stanie Gminy Goleniów, sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Goleniów oraz głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.

W czwartek kasa UGiM nieczynna

poniedziałek, 26 czerwca 2023 11:47

Uwaga: w czwartek, 29 czerwca br. kasa Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie będzie nieczynna.

Rozpoczyna się drugi etap konsultacji społecznych dla mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Będzie dotyczył Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla SOM.
Konsultacje w ramach drugiego etapu prac odbędą się w Goleniowie w środę, 21 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta o godz. 17:00.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje ogłasza nabór na stanowiska: podinspektor ds. windykacji w Wydziale Finansowym – Referat Podatków i Opłat oraz podinspektor ds. Ochrony Środowiska w Biurze Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Trzecia, otwarta dla widzów edycja MISTRZOSTW GOLENIOWSKIEJ STREFY PRZEMYSŁOWEJ W UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY już za dwa tygodnie!

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

środa, 07 czerwca 2023 07:24

W dniu 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników sądowych wybranych na lata 2020-2023.

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie Rada Miejska w Goleniowie wybierać będzie na potrzeby Sądu Rejonowego w Goleniowie:

 • 6 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych,
 • 8 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Przyjazne ogrody 2023

wtorek, 06 czerwca 2023 08:03

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił kolejną edycję konkursu „Przyjazne ogrody 2023". Konkurs skierowany jest do Rodzinnych Ogródków Działkowych, zrzeszonych w stowarzyszeniach ogrodowych z województwa zachodniopomorskiego.

Oceń i zagłosuj!

wtorek, 30 maja 2023 19:06

Gmina Goleniów po raz trzeci stara się o Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Lokalnym (ELoGE). Jest to konkurs oceniający gminy pod względem przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

Goleniowski Park Przemysłowy to ponad 400 ha powierzchni, na której swoją działalność przemysłową prowadzi blisko 60 organizacji biznesowych z całego świata. Odwiedził nas Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Marek Brzeziński, który zobaczył jeden z największych i najbardziej nowoczesnych zakładów produkcyjnych w Goleniowie LM Wind Power należący do koncernu amerykańskiego GE.

I etap konkursu kulinarnego "Bitwa Regionów 2023" wygrały panie z Koła Gospodyń Wiejskich "Słowianki" z Kątów. Impreza odbyła się w niedzielę, 21 maja br. w Maszewie.

W dniu 23 maja 2023 r. (wtorek) punkt informacyjny programu Czyste Powietrze będzie nieczynny.

Dział Ewidencji Gospodarczej nieczynny

poniedziałek, 22 maja 2023 06:02

Uwaga: Dział Ewidencji Gospodarczej będzie nieczynny z powodu usprawiedliwionej nieobecności pracowników do piątku, 26 maja. Jednocześnie przypominamy, że sprawy związane z działalnością gospodarczą można załatwiać również w urzędach poza terenem gminy Goleniów.

LXI sesja Rady Miejskiej

niedziela, 21 maja 2023 15:57

W środę, 24 maja br. o godz. 10.00 rozpocznie się LXI sesja Rady Miejskiej. W programie sesji znalazło się m.in. dziesięć projektów uchwał, w tym projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Pani Jadwidze Kubinowskiej – Lis.

URODZINY GOLENIOWA 2023

środa, 17 maja 2023 09:41

Świętuj z nami urodziny miasta!

Odstrzał sanitarny dzików

środa, 17 maja 2023 09:08

Informujemy, że Wojewoda Zachodniopomorski wydał nowe rozporządzenie o odstrzale sanitarnym dzików w województwie zachodniopomorskim.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowisko: Podinspektor w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Nabór na stanowisko podinspektora w BOŚ

poniedziałek, 15 maja 2023 07:08

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór w ramach zastępstwa na stanowisko pracy: podinspektor w Biurze Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Strona 9 z 179

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.