Dzisiaj jest: 18 Sierpnia 2019 roku    |    Imieniny: Helena, Ilona, Bogusław
Miasto i Gmina

Sesja Rady Miejskiej

piątek, 14 grudnia 2018 12:14

W środę 19 grudnia 2018 o godz. 11.00 rozpocznie się III sesja Rady Miejskiej w Goleniowie. Obrady będą się odbywać w sali konferencyjnej UGiM w Goleniowie.

Unieważnienie, wkrótce nowy przetarg

środa, 12 grudnia 2018 13:20

Burmistrz Robert Krupowicz unieważnił postępowanie przetargowe w sprawie budowy centrum komunikacyjnego w Goleniowie. Obie złożone oferty znacznie przekraczają kwotę, jaką Gmina Goleniów zamierza przeznaczyć na tę inwestycję.

Glewice bez wody

wtorek, 11 grudnia 2018 08:43

To skutek poważnej i póki co niezlokalizowanej awarii w ujęciu wody na terenie Portu Lotniczego w Goleniowie, które zaopatruje w wodę Glewice. Ubytek w sieci jest na tyle duży, że trzeba było odciąć zewnętrznych odbiorców wody i w tej chwili dostawy docierają wyłącznie do obiektów na terenie lotniska.

Finał Szlachetnej Paczki

poniedziałek, 10 grudnia 2018 10:17

W niedzielę, 9 grudnia br. rozwieziono ostatnie prezenty dla 25 goleniowskich rodzin, wytypowanych w tegorocznej edycji „Szlachetnej Paczki”. Łączna wartość podarunków przekroczyła kwotę sty tysięcy złotych!

Prezenty dla dzieci

czwartek, 06 grudnia 2018 12:02

Jak co roku, 6 grudnia paczki z prezentami trafiły do wychowanków goleniowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dostarczyli je wiceburmistrzowie Tomasz Banach i Henryk Zajko oraz przedstawiciele charytatywnej organizacji Rotary Club Szczecin.

Nowy rozkład jazdy pociągów

czwartek, 06 grudnia 2018 10:45

Rozkład jazdy pociągów zmienia się 9 grudnia. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe udostępniła do pobrania rozkłady odjazdów i przyjazdów dla stacji Goleniów.

Rada ukonstytuowana

poniedziałek, 03 grudnia 2018 11:52

Na czwartkowej sesji wybrano wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, przewodniczących stałych komisji rady oraz skompletowano składy komisji.

Przerzucą kompost

czwartek, 29 listopada 2018 08:41

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Goleniowie informuje o przeprowadzeniu prac związanych z przerzuceniem pryzm kompostowych na oczyszczalni ścieków w Goleniowie.

Przypominamy, że dziś (czwartek, 29 listopada) o godz. 11:00 rozpocznie się II sesja Rady Miejskiej 8. kadencji. Sesję będziemy transmitować na żywo na naszej stronie  internetowej.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Podpisują umowy o pracę

środa, 28 listopada 2018 11:38

Przyszli pracownicy gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej podpisują właśnie umowy o pracę. 12 pierwszych osób rozpocznie pracę już w poniedziałek 3 grudnia, reszta – w Wigilię, 24 grudnia br.

iTAXI do dyspozycji

środa, 28 listopada 2018 11:07

Zachęcamy seniorów mieszkających w Gminie Goleniów do korzystania z bezpłatnych przejazdów taksówką. Prosto i wygodnie można się dostać do urzędu, lekarza czy też odwiedzić groby bliskich na cmentarzu. Opłacana przez gminę taksówka zawiezie we wskazane miejsce na terenie gminy, a potem odwiezie do domu.

Burmistrz Gminy Goleniów serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Goleniów do zgłaszania kandydatur do Nagrody BARNIM przyznawanej osobom fizycznym i prawnym w celu wyróżnienia ich zasług, wybitnych osiągnięć i aktywności społecznej, kulturalnej, naukowej, sportowej.

Sesja Rady Miejskiej

poniedziałek, 26 listopada 2018 10:00

II sesja Rady Miejskiej w Goleniowie w kadencji 2018-2023 została zwołana na czwartek, 29 listopada na godz. 11.00.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie Sp. z o.o. informuje, że przydział miejsc handlowych w ramach Festynu Świąteczno-Noworocznego przy ulicy Zielona Droga w Goleniowie w okresie od 14.12.2018 r. do 24.12.2018 r. odbędzie się w formie licytacji ustnej.

Do kanalizacji, ale nielegalnie

środa, 21 listopada 2018 13:29

W sobotę 17 listopada o godz. 23 Straż Miejska otrzymała zgłoszenie o nielegalnym pozbywaniu się nieczystości płynnych przez mieszkańca Klinisk. Na miejsce skierowany został patrol SM.

Koniec remontu bliski

wtorek, 20 listopada 2018 13:47

Zbliża się najważniejsza dla kierowców faza remontu ulicy Zakładowej. Asfaltowa nawierzchnia powinna się na niej pojawić jeszcze w tym tygodniu.

Pierwsza sesja Rady Miejskiej

poniedziałek, 19 listopada 2018 12:21

W poniedziałek, 19 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Goleniowie w kadencji 2018-2023.

Ruch kołowy na Andersa jest legalny

czwartek, 15 listopada 2018 11:41

Kilka tygodni temu zakończyły się prace budowlane przy generalnym remoncie ulicy Andersa na odcinku od ulicy Konopnickiej do Konstytucji 3 Maja. Krótko potem dopuszczono ulicę do ruchu kołowego, co niektóre goleniowskie media uznały za nielegalne, bowiem Gmina Goleniów nie ma jeszcze decyzji o dopuszczeniu ulicy do użytkowania.

Burmistrz Gminy Goleniów zachęca osoby zajmujące obecnie gminne lokale mieszkalne o niskim standardzie wyposażenia technicznego do składanie wniosków o udostępnienie lokalu mieszkalnego o wyższym standardzie, na zasadzie podnajmu.

Strona 10 z 142

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.