Dzisiaj jest: 29 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria

Goleniowski Festiwal Radości 2024

Miasto i Gmina

Gmina Goleniów informuje, że sprzedaż końcową paliwa stałego na terenie gminy Goleniów realizuje przedsiębiorstwo WEZBUD Andrzej Kopański – ul. I Brygady Legionów 4, Goleniów.

Od 28.04.2023 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

ŚDS szuka terapeutów

czwartek, 27 kwietnia 2023 05:46

Środowiskowy Dom Pomocy poszukuje pracowników na stanowisko: terapeuta/instruktor terapii zajęciowej.

Od 2 maja 2023 r. punkt informacyjny programu „Czyste Powietrze” będzie funkcjonował w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie przy Placu Lotników 1.

LX sesja Rady Miejskiej

poniedziałek, 24 kwietnia 2023 06:25

W środę, 26 kwietnia br. o godz. 10.00 rozpocznie się LX sesja Rady Miejskiej. W programie sesji znalazło się m.in. siedem projektów uchwał.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Komarowo w sprawie ustalenia urzędowych nazw miejscowości Jasiny, Kłosowice, Dębniki oraz ustalenia ich rodzaju jako część wsi Komarowo.

W najbliższy czwartek, 20 kwietnia br. w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie odbędą się Całodzienne Dyżury Mobilnych Punktów Informacyjnych w województwie zachodniopomorskim.

Informujemy, że doradcy Zachodniopomorskiego Ośrodk Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w ramach nieodpłatnej porady pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe oraz w doborze ekoschematów do specyfiki gospodarstwa rolnego.
Dyżury pełnione są w dniach: 19.04.2023 r., 26.04.2023 r., 10.05.2023 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie przy ul. Wojska Polskiego 28, w godzinach 9:00-13:00.

Nowa sołtyska Mostów Osiedle

piątek, 14 kwietnia 2023 14:47

Stanowisko sołtysa miejscowości Mosty Osiedle objęła Renata Szymańska.

Wybory przeprowadzone zostały wczoraj (12 kwietnia) w obecności 109 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Od 1 września 2023 usługi społeczne realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Goleniowie będą odpłatne. Zespół Centrum Usług Społecznych zaprasza do wypełnienia ankiety "Odpłatność za usługi społeczne w Gminie Goleniów".

Straż pożarna zakończyła działania ratownicze na rzece Inie. Sprawą zajmują się nie tylko inspektorzy ochrony środowiska, ale także policja.

Film olejowy, czyli substancja ropopochodna została wykryta dzisiaj (wtorek, 11 kwietnia) ok. godz. 11.50. na rzece Inie na wysokości ulicy Andersa.

Wraz z Centrum Usług Społecznych oraz Zespołem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszamy na „Warsztaty Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego na rzecz aktywizacji mieszkańców i rozwoju Gminy Goleniów” z udziałem przedstawicieli samorządu i instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych, wolontariuszy oraz innych aktywnych mieszkańców Gminy Goleniów.

Kwalifikacja wojskowa 2023

piątek, 07 kwietnia 2023 11:26

Na podstawie art. 57. ust 5 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z póżn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 440) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 333), podaje się do publicznej wiadomości, że w okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r., będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Bezpłatne doradztwo ZODR dla rolników

środa, 05 kwietnia 2023 11:34

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach  informuje, że doradcy ZODR w ramach nieodpłatnej porady pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe oraz w doborze ekoschematów do specyfiki gospodarstwa rolnego.

Złote Gody

poniedziałek, 03 kwietnia 2023 13:15

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie trzynastu parom.

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Awaria linii telefonicznej UGiM

poniedziałek, 03 kwietnia 2023 09:48

Uwaga - w związku z zewnętrzną awarią łącza telefonicznego, dziś (poniedziałek, 3 kwietnia br.) nie działa zewnętrzna linia telefoniczna Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dziś Biuro Dowodów do 13:00

piątek, 31 marca 2023 08:02

Uwaga: dziś (piątek, 31 marca br.) Biuro Dowodów Osobistych czynne jest do godz. 13:00 z powodu przerwy technicznej, spowodowanej aktualizacją systemów zewnętrznych.

Strona 10 z 179

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.