Dzisiaj jest: 1 Kwietnia 2023 roku    |    Imieniny: Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
Miasto i Gmina

23 sierpnia 2011 r. w Goleniów odwiedziła 26 osobowa delegacja działaczy organizacji pozarządowych z Ukrainy. Reprezentowali oni bardzo szeroki wachlarz organizacji z różnych stron Ukrainy, począwszy od Zakarpacia, poprzez Lwów, Równe a skończywszy na Odessie i Krymie.

Ostatni tydzień wakacji to tradycyjnie okres przyjmowania ślubowania od nauczycieli, którzy uzyskali podczas egzaminu awans na nauczyciela mianowanego.

Historyczna wizyta

środa, 17 sierpnia 2011 08:00

13 i 14 sierpnia 2011 r. w Mölln na zjeździe byłych niemieckich mieszkańców Goleniowa przebywał burmistrz Robert Krupowicz.

Uwaga na grzyby

wtorek, 16 sierpnia 2011 08:00

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie w związku z rozpoczęciem sezonu grzybowego przypomina, że na wydzielonych przez Urząd placach targowych lub miejscach przewidzianych do prowadzenia handlu obwoźnego można sprzedawać świeże grzyby leśne posiadające atest klasyfikatora oraz suszone grzyby leśne / atestem grzyboznawcy. Sprzedaż grzybów bez takich atestów jest karalna.

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców miejscowości Kliniska Wielkie na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji prac kanalizacyjno-wodociągowych w ramach projektu pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów' Spotkanie odbędzie się dnia 18 sierpnia 2011 roku o godzinie 16:30 w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach przy ulicy Piastowskiej 11.

Opmeer po raz 102

środa, 03 sierpnia 2011 08:00

1 sierpnia 2011 r. w Opmeer, partnerskiej gminie Goleniowa, po raz 102 odbyła się ogromna wystawa rolnicza. Organizacja wystawy była przyczynkiem do spotkania miast partnerskich naszej zaprzyjaźnionej gminy. Goleniów reprezentowany był przez Burmistrza Roberta Krupowicza, Zastępcę Burmistrza Tomasza Banacha, Przewodniczącego Rady Miejskiej Czesława Majdaka oraz odpowiedzialnego za kontakty międzynarodowe Józefa Kazanieckiego.

Zostaną włączone syreny alarmowe

poniedziałek, 01 sierpnia 2011 08:00

Dzisiaj 1 sierpnia 2011 r. mija 67. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Na terenie Goleniowa o godzinie 17.00 włączone zostaną syreny alarmowe na jedną minutę.

Osoby, o których mowa w uchwale nr XLVI/592/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 20.10.2010 r. , mogą ubiegać się o przydział lokalu mieszkalnego. W tym celu należy złożyć wniosek o udostępnienie, na zasadzie podnajmu lokalu mieszkalnego wraz z informacją o dochodach rodziny za 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku o przydział lokalu w trybie w/w uchwały.

Pierwsze obrony w Goleniowie

czwartek, 14 lipca 2011 08:00

SWSPiZW najbliższą sobotę odbędzie się egzamin dyplomowy dla studentów III roku Zarządzania w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Goleniowie Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.

Zaadoptuj szczeniaka

wtorek, 12 lipca 2011 08:00

Straż Miejska w Goleniowie informuje, że w tymczasowym przytulisku dla psów w Miękowie znajduje się siedem szczeniąt w wieku około 3 miesięcy (trzy pieski i cztery suczki). Osoby, które chciałyby adoptować szczeniaki otrzymają za darmo psa z kompletem szczepień ochronnych, a dodatkowo jeżeli osoby te mieszkają na terenie Gminy Goleniów będą zwolnione z opłaty za posiadanie psa przez cały okres jego życia.

Nowa ulica w Lubczynie

poniedziałek, 11 lipca 2011 08:00

W dniu 29 czerwca 2011r. Rada Miejska w Goleniowie podjęła uchwałę Nr X/92/11 w sprawie nadania nazwy nowej ulicy we wsi Lubczyna. Ulica będzie nosić nazwę Bosmańska, a jej przebieg obrazuje niniejsza mapa poglądowa.

Spotkanie miast partnerskich

poniedziałek, 04 lipca 2011 08:00

W ramach 3 Festiwalu Hanzeatyckiego Gmina Goleniów zorganizowała spotkanie przedstawicieli miast partnerskich. Było to pierwsze od 2007 r. tego typu wydarzenie.

3 Festiwal Hanzeatycki już za nami

poniedziałek, 04 lipca 2011 08:00

hanza_2011Od piątku do niedzieli Goleniów rozbrzmiewał muzyką, tańcem i gwarem języków z niemal całej Europy. Związane to było oczywiście z 3 Festiwalem Hanzeatyckim. Mimo bardzo nieciekawej dla imprez plenerowych pogody - szczególnie w sobotę, Festiwal przebiegł w dobrej atmosferze.

3 Festiwal Hanzeatycki zakończony

poniedziałek, 04 lipca 2011 08:00

Trzy dni, które wspólnie przeżyliśmy w czasie Festiwalu możecie Państwo przeżyć jeszcze raz, przeglądając fotografie w naszej galerii.

Ostrzeżenie przed burzami oraz silnym wiatrem

czwartek, 30 czerwca 2011 08:00

Gminny Zespół Zarządzania kryzysowego ostrzega dnia 30.06.2011 roku po południu i wieczorem przewiduje się wystąpienie burz podczas których opady deszczu wyniosą od 10 do 15 mm, lokalnie od 20 do 25 mm. Burzom może towarzyszyć porywisty wiatr, lokalnie osiągający w porywach od 70 do 80 km/h.

As kompetencji

czwartek, 30 czerwca 2011 08:00

15 czerwca 2011 r. uczestnicy projektu „As Kompetencji”, realizowanego przez Uniwersytet w Szczecinie w partnerstwie z COMBIDATA Poland Sp. z o.o. zaprezentowali jak wyglądała ich praca podczas ostatnich trzech semestrów. W projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych I Liceum Ogólnokształcącym im. Żeromskiego w Goleniowie.

Spis kontrolny NSP 2011

środa, 29 czerwca 2011 08:00

Narodowy Spis Powszechny 2011W związku ze zbliżającym się zakończeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 od dnia 1 lipca rozpocznie się spis kontrolny.

Goście z Ukrainy

środa, 29 czerwca 2011 08:00

23 września 2011 r. po raz drugi w krótkim czasie Goleniów odwiedziła duża grupa gości z Ukrainy. Pierwsza grupa Ukraińców przybyła do Goleniowa 23 sierpnia i składała się z działaczy organizacji pozarządowych. Tym razem nasze miasto odwiedzili dziennikarze prasy lokalnej oraz działacze organizacji społecznych.

Dziś 29 czerwca odbyła się X sesja Rady Miasta wraz z uroczystym poświęceniem krzyża oraz Insygniów Miejskich.

Targi w Torgelow

poniedziałek, 20 czerwca 2011 08:00

18 i 19 czerwca 2011 r. w Torgelow trwały targi gospodarcze. W ramach targów zorganizowano sympozjum pod wspólnym tytułem „Gospodarka i Gminy- wspólne zaangażowanie – wspólny sukces”.

Strona 165 z 169

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.