Dzisiaj jest: 21 Marca 2019 roku    |    Imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
Miasto i Gmina

Wydział Gospodarki Gminnej Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie poszukuje osoby na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji.

Do 30 stycznia nabór do Rady Seniorów

piątek, 25 stycznia 2019 09:56

Przypominamy, że do środy, 30 stycznia można zgłaszać kandydatów do Goleniowskiej Rady Seniorów.
Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje są dostępne na naszej stronie "Nabór do Goleniowskiej Rady Seniorów".

V sesja Rady Miejskiej

piątek, 25 stycznia 2019 09:16

W środę, 30 stycznia br. odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Goleniowie. Początek obrad o godz. 11:00.

PIO w CAL-u

środa, 23 stycznia 2019 12:17

Z dniem 5 lutego 2019 roku w budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wojska Polskiego 28 rozpocznie swoją działalność Punkt Informacji Obywatelskiej (PIO). Punkt będzie czynny we wtorki w godzinach od 17:00 do 19:00.

Odbiór PIT-11 w PUP

środa, 23 stycznia 2019 10:15

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie informuje o możliwości odbioru deklaracji PIT-11 w sekretariatach PUP w Goleniowie i Filii PUP w Nowogardzie. Deklaracje można odbierać do 15 lutego.

Taxi dla seniora przez cały rok

wtorek, 22 stycznia 2019 14:29

Burmistrz Gminy Goleniów zdecydował o kontynuowaniu przewozów goleniowskich seniorów taksówkami opłacanymi przez gminę. Umowę z przewoźnikiem przedłużono do końca roku 2019.

Kwalifikacja wojskowa 2019

poniedziałek, 21 stycznia 2019 13:01

W okresie od 4 lutego do 26 kwietnia 2019 r., każdego tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

poniedziałek, 21 stycznia 2019 12:39

W piątek, 18 stycznia odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, zwołana na wniosek grupy dziewięciu radnych. Przedstawili oni projekt uchwały w sprawie warunków udzielania i stawek procentowych bonifikat od opłat z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Noworoczne spotkanie w ZAZ

piątek, 18 stycznia 2019 10:39

Tegoroczne spotkanie noworoczne na zaproszenie Burmistrza Gminy Goleniów odbyło się w czwartek 17 stycznia w Zakładzie Aktywności Zawodowej, działającym od trzech tygodni w Goleniowskim Parku Przemysłowym.

W dniu pogrzebu Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza (sobota, 19 stycznia br.) w holu Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie wystawiona zostanie księga kondolencyjna. Wpisów będzie można dokonywać w godzinach od 8.00 do 15.00.

Syreny dla Pawła Adamowicza

czwartek, 17 stycznia 2019 13:37

W sobotę, 19 stycznia o godz. 12:00 w Gminie Goleniów na czas jednej minuty zostaną uruchomione syreny alarmowe w celu uczczenia pamięci zmarłego Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska.

Nabór do Goleniowskiej Rady Seniorów

wtorek, 15 stycznia 2019 13:25

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór kandydatów do Goleniowskiej Rady Seniorów. Wnioski można składać do 30 stycznia.

Sesja nadzwyczajna

wtorek, 15 stycznia 2019 08:44

W piątek, 18 stycznia odbędzie się IV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Goleniowie.

Zmarł Edward Zaborowski

wtorek, 15 stycznia 2019 08:26

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że 13 stycznia odszedł nasz kolega i wieloletni inspektor do spraw inwestycji i remontów, Edward Zaborowski.

Informujemy o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Goleniów, których celem jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2023.

Prace w drzewostanie przy cmentarzu komunalnym

poniedziałek, 14 stycznia 2019 13:48

Nadleśnictwo Kliniska informuje, że w najbliższym czasie w pobliżu miasta będą prowadzone prace polegające na wykonaniu cięć w drzewostanach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza komunalnego i lasów miasta Goleniów. Realizację prac przewidziano na styczeń-luty 2019 r.

Udany 27. Finał WOŚP

poniedziałek, 14 stycznia 2019 12:13

Wolontariusze, artyści, sportowcy, organizacje i instytucje. Ale przede wszystkim mieszkańcy, którzy hojnie wsparli tegoroczną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy: 106 tys. w połączonych sztabach Goleniowa, Osiny i Mostów, z czego ok. 80 tys. w Gminie Goleniów.

Odwołany komunikat o ryzyku skażenia wody

piątek, 11 stycznia 2019 09:43

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. informuje o odwołaniu komunikatu o ryzyku wystąpienia skażenia bakteriologicznego w miejscowościach Gminy Goleniów.

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. zgodnie z zaleceniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej informuje o ryzyku skażenia bakteriologicznego wody wskutek awarii w miejscowościach: Borzysławiec, Lubczyna, Kępy Lubczyńskie.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie ogłoszenia o naborze na dwa wolne stanowiska pracy referent ds. zamówień publicznych w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Strona 3 z 136

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.