Dzisiaj jest: 29 Maja 2024 roku    |    Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria

Goleniowski Festiwal Radości 2024

Miasto i Gmina

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

poniedziałek, 18 marca 2024 20:56

Komisarz Wyborczy w Szczecinie powołał Obwodowe Komisje Wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

W dniu 16 marca 2024 r. Gminna Komisja Wyborcza w Goleniowie dokonała losowania numerów list komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Goleniowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego.

Informujemy, że w przyszłą środę, 20 marca, planowany jest protest rolników, który spowoduje utrudnienia w ruchu pojazdów.

Gminna Komisja Wyborcza w Goleniowie informuje, że w dniu 16 marca 2024 r. (sobota) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, pok. nr 117, odbędzie się losowanie numerów list komitetów wyborczych, zarejestrowanych przez Gminną Komisję Wyborczą w Goleniowie w trybie art. 410 § 7 Kodeksu wyborczego.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora samorządowej instytucji kultury Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora ds. podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym – Referat podatków i opłat w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Komisarz Wyborczy w Szczecinie informuje o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Goleniów przez pełnomocników komitetów wyborczych.

Burmistrz Gminy Goleniów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024.

W związku z otwarciem nowego przystanku kolejowego PKP Park Przemysłowy, już w najbliższy poniedziałek, 11 marca zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa.
Autobus linii 11 będzie jeździł na trasie: Dworzec PKS - Łozienica SKM - GPP Łozienica.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. księgowości w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

Gminna Komisja Wyborcza w Goleniowie po odbyciu swojego I posiedzenia w dniu 27 lutego 2024 r. informuje:

69. sesja Rady Miejskiej

wtorek, 27 lutego 2024 13:07

W środę, 28 lutego br. o godz. 10.00 rozpocznie się LXIX sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad przewidziano m.in. dziesięć projektów uchwał, w tym projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów Panu śp. Henrykowi Zajko.

Informujemy, że w najbliższy wtorek, 27 lutego br. Dział Ewidencji Ludności w godz. 10:00-11:30 będzie nieczynny z powodu szkolenia pracowników.

Złote gody

sobota, 24 lutego 2024 11:10

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej burmistrz Robert Krupowicz wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 22 parom, które w roku 2023 obchodziły "Złote gody".

Komisarz Wyborczy w Szczecinie informuje o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Goleniowie przez pełnomocników komitetów wyborczych.

Wygraj 3000 zł na zielony zakątek na Twoim osiedlu!
Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w nowej edycji konkursu grantowego ZIELONA ŁAWECZKA.

Rozpoczęły się konsultacje z NGO zgłoszeń złożonych w Konkursie Marszałka pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2024”. Jednym z kandydatów do nagrody jest Gmina Goleniów. Zachęcamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach złożonych zgłoszeń.

Bez nich trudno wyobrazić sobie dziś życie na wsi. Ich aktywną postawę i ciężką pracę Urząd Marszałkowski zamierza nagrodzić w ramach konkursu „Sołtys Roku".

Na pytanie zawarte w tytule przedsiębiorcy szukają odpowiedzi na konferencji w Goleniowie.

- Ostatnie lato było najcieplejsze w historii pomiarów (...) stoimy przed wieloma wyzwaniami jeśli chodzi o politykę klimatyczną – powiedziała Justyna Wysocka-Golenc, jedna z prelegentów na dzisiejszej konferencji pn. "Zrównoważony rozwój drogą do neutralności klimatycznej".

Oferta KRUS turnusów rehabilitacyjnych

środa, 31 stycznia 2024 12:44

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje o możliwości skorzystania przez ubezpieczonych w KRUS lub uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych z nieodpłatnego wyjazdu na 21-dniowe turnusy rehabilitacyjne.

Strona 3 z 179

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.