Dzisiaj jest: 17 Kwietnia 2024 roku    |    Imieniny: Klara, Robert, Rudolf
Miasto i Gmina

W Miesiącu Profilaktyki Raka Piersi zapraszamy do mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED:

27 października w godzinach od 8.30 do 14.30 przy markecie Kaufland, ul. Wolińska 11.

Zmarł Józef Geblewicz

środa, 27 września 2023 08:09

Z głęboki żalem zawiadamiamy, że 25 września br. zmarł Józef Geblewicz – radny Rady Miejskiej w Goleniowie, wieloletni dyrektor PKO Bank Polski.

LXIV sesja Rady Miejskiej

środa, 27 września 2023 05:17

W środę, 27 września br. o godz. 10.00 rozpocznie się LXIV sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad przewidziano m.in. wybory ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2024-2027 oraz cztery projekty uchwał.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

poniedziałek, 25 września 2023 12:35

Komisarz Wyborczy w Szczecinie powołał obwodowe komisje wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dla mieszkańców SOM dotyczące projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2030”.

Komisja Okręgowa Nr 1/Go w Goleniowie informuje, że na podstawie § 14 pkt 3 uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. oraz uchwały nr 1 Komisji Okręgowej Nr 1/Go w Goleniowie z dnia 08 września 2023 r. obsadzony został mandat na członka Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 24 września 2023 roku.

Zmarł Tadeusz Skałecki

czwartek, 21 września 2023 12:43

Z głęboki żalem zawiadamiamy, że zmarł Tadeusz Skałecki - radny trzech kadencji Rady Miejskiej w Goleniowie, wieloletni sołtys miejscowości Kliniska Wielkie.

Komisarz Wyborczy w Szczecinie informuje o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Goleniów przez pełnomocników komitetów wyborczych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z ukazaniem się rozporządzenia Komisji (UW) 2023/1677z dnia 30.08.2023 zostały zmienione obszary objęte ograniczeniami.

Wydarzenie zorganizowane przez Burmistrza Roberta Krupowicza w dniach 11 - 12 września 2023. zgromadziło kilkudziesięciu samorządowców i przedsiębiorców z Polski i Ukrainy, a jego honorowym gościem był Konsul Henryk Kołodziej.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Goleniowa w sprawie ustalenia urzędowych nazw miejscowości Centrum, Wyk, Helenów, Osiedle Zielone Wzgórze oraz ustalenia ich rodzaju jako część miasta Goleniów.

Fundacja Ronalda McDonalda i SDH Sylwia Diaków-Hrycyk (franczyzobiorca restauracji McDonald's w Goleniowie i Lozienicy) zapraszają na profilaktyczne badania USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Goleniów.

Badania odbędą się w dniu 15 września 2023 na Placu przy urzędzie Miasta. Badania są bezbolesne, bezpieczne i bezpłatne!

Komisja Okręgowa nr 1/Go w Goleniowie informuje o uzupełniającym naborze kandydatów do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Inforrmujemy, że punkt informacyjny programu „Czyste Powietrze” będzie nieczynny w dniach 6-19 września 2023 r.

Poznaj historię Goleniowa i okolic

wtorek, 05 września 2023 06:55

Ośrodek Dokumentacji Ziemi Goleniowskiej przy ul. Pocztowej 2 w Goleniowie zaprasza na lekcje i wykłady dotyczące historii Goleniowa i okolic miasta (teren obecnej Gminy Goleniów).

Uwaga: Dział Ewidencji Działalności Gospodarczej w dniach 31.08.2023 r. i 01.09.2023 r. będzie nieczynny.

Nabór kandydatów do Izb Rolniczych

wtorek, 29 sierpnia 2023 09:04

Komisja Okręgowa nr 1/Go w Goleniowie informuje członków Izby Rolniczej, iż w dniu 4 września 2023 r. w godzinach 12.00-14.00 będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

LXIII sesja Rady Miejskiej

wtorek, 29 sierpnia 2023 09:00

W środę, 30 sierpnia br. o godz. 10.00 rozpocznie się LXIII sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad przewidziano m.in. sprawozdanie dotyczące funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy Goleniów oraz dziewięć projektów uchwał.

Przerwa techniczna w ewidencji ludności

wtorek, 29 sierpnia 2023 08:50

Informujemy, że w dniu 29.08.2023 r. (poniedziałek) w godzinach 10.00-14.00 biuro ewidencji ludności będzie nieczynne z powodu przerwy technicznej.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie zaprasza pszczelarzy (zrzeszonych oraz niezrzeszonych w związkach pszczelarskich) posiadających pasieki na terenie województwa zachodniopomorskiego, do udziału w projekcie pn. „Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi”, realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2023.

Strona 5 z 178

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.