Dzisiaj jest: 2 Czerwca 2020 roku    |    Imieniny: Marianna, Marzena, Erazm

sortowanie smieci

Zamównienia publiczne i przetargi do 2010 r.

Aktualne zamówienia publiczne znajdują się na stronie www.bip.goleniow.pl
Poniższa strona jest stroną archiwalną.

2009-11-26

czwartek, 26 listopada 2009 13:36

Ogoszenie o zamówieniu na zarządzanie i administrowanie budynkami oraz lokalami stanowiącymi własność Gminy Goleniów

2009-11-26

czwartek, 26 listopada 2009 13:29

Ogoszenie o zamówieniu na wycinkę oraz pielęgnacja drzew na terenie miasta i gminy Goleniów

2009-11-20

piątek, 20 listopada 2009 13:41

Ogoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni ulic Szarych Szeregów, Konstytucji 3-go Maja, Sportowa w Goleniowie – etap I

2009-11-20

piątek, 20 listopada 2009 13:39

2009-11-18

środa, 18 listopada 2009 14:22

Ogoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną w Goleniowskim Parku Przemysłowym – ul. Boczna i Produkcyjna

2009-12-17

poniedziałek, 16 listopada 2009 13:53

Burmistrz gminy Goleniów ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

2009-11-13

piątek, 13 listopada 2009 12:37

Ogoszenie o zamówieniu na oszacowanie 8 nieruchomości, położonych przy wybudowanej w 2009 roku drodze wewnętrznej w rejonie ulicy Mikołajczyka w Goleniowie, w celu określenia wzrostu ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu.

2009-11-12

piątek, 13 listopada 2009 06:31

Ogoszenie o zamówieniu na wykonanie podziału nieruchomości stanowiącej działkę numer 342/1 o powierzchni 0,0300 ha oraz działkę numer 342/23 o powierzchni 0,0469 ha położonych w obrębie numer 5 miasta Goleniów przy ulicy Konstytucji 3 Maja 21

2009-11-02

poniedziałek, 02 listopada 2009 08:14

Ogłoszenie o zamówieniu Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na wymianę stolarki okiennej

2009-10-28

środa, 28 października 2009 13:13

Ogłoszenie o zamówieniu Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, podpiwniczonego z instalacjami: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, cieplnej i elektrycznej oraz drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi zlokalizowanych na działkach nr 243/13 i 243/14 obręb geodezyjny nr 5 w Goleniowie, a także zjazdu z drogi powiatowej - działki nr 239 stanowiącej ul. Króla Władysława Jagiełły do działki 243/14 obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów oraz usunięcie 3 sztuk drzew gatunku klon jesionolistny.

2009-10-22

czwartek, 22 października 2009 06:20

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul Sportowa 25 ,72-100 Goleniów ogłasza Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń baru na plaży w Lubczynie o powierzchni 32 m2 i placu ogródka gastronomicznego o powierzchni 50 m 2 na okres 3 lat od 1 LISTOPADA 2009 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2012

2009-12-21

poniedziałek, 19 października 2009 11:29

Burmistrz gminy Goleniów ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

2009-10-16

piątek, 16 października 2009 12:20

Ogoszenie o zamówieniu na wykonanie podziału nieruchomości stanowiącej działkę numer: 49 o powierzchni 3,3046 ha oraz połączenie i podział działek numer 50/7 i 69/2 o łącznej powierzchni 2,2471 ha położonych w obrębie numer 9 miasta Goleniowa w rejonie ulic Maszewskiej i I Brygady Legionów

2009-10-15

czwartek, 15 października 2009 14:06

Ogoszenie o zamówieniu na wykonanie połączenia i podziału nieruchomości stanowiących działki numer 99/3 o powierzchni 1,6200 ha i 100/2 o powierzchni 0,4100 ha położonych w obrębie Mosty gmina Goleniów

2009-10-12

poniedziałek, 12 października 2009 12:38

Ogoszenie o zamówieniu na budowę miejsc parkingowych i remont chodnika na ul. J. Matejki w Goleniowie

2009-10-12

poniedziałek, 12 października 2009 12:34

Ogoszenie o zamówieniu na wykonanie podziału nieruchomości stanowiącej działkę numer 35/3 o powierzchni 0,60 ha położonej w obrębie Podańsko gmina Goleniów

2009-10-12

poniedziałek, 12 października 2009 12:32

Ogoszenie o zamówieniu na wykonanie podziału nieruchomości stanowiącej działkę numer 345/3 o powierzchni 1,0042 ha położonej w obrębie nr 5 miasta Goleniów przy ul. Szarych Szeregów

2009-10-12

poniedziałek, 12 października 2009 12:29

Ogoszenie o zamówieniu na oszacowanie 40 nieruchomości, które zostały geodezyjnie podzielone w pierwszym półroczu 2009 roku, w celu określenia wzrostu ich wartości i ustalenia opłat adiacenckich z tego tytułu.

2009-10-07

środa, 07 października 2009 12:48

Ogoszenie o zamówieniu na wykonanie podziału nieruchomości stanowiącej działkę numer 413 o powierzchni 0,1144 ha położonej w obrębie numer 5 miasta Goleniowa przy ulicy Pocztowej

Strona 1 z 2

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.