Dzisiaj jest: 28 Maja 2023 roku    |    Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

poniedziałek, 02 listopada 2015 10:19

Radek znów na szlaku

foto: Christophe Bresci foto: Christophe Bresci

Radek Kowalczyk, pochodzący z Goleniowa żeglarz-amator w sobotę wyruszył na drugi etap Mini Transat – transatlantyckich regat najmniejszych jachtów oceanicznych klasy Mini 650 (6,5 m długości).

Radek jest trzecim Polakiem biorącym udział w Mini Transat, a pierwszym, który startuje w nich po raz drugi. Przed nim regaty ukończyli jedynie Kuba Jaworski w roku 1977 oraz Jarosław Kaczorowski w roku 2007. Raddek Kowalczyk pierwsze regaty Mini Transat odbył w roku 2011.

63 jachty wystartowały w sobotę po południu z portu Arrecife na Wyspach Kanaryjskich i mają przed sobą 2770 mil z metą na Gwadelupie. Pierwsi zawodnicy spodziewani są tam około 14 listopada.

Radek Kowalczyk płynie na nowym, prototypowym jachcie z laminatu węglowego, zbudowanym w szczecińskiej stoczni Yacht Service według projektu Francuza E. Bertranda. Niewielki jacht nie zapewnia żeglarzowi nawet minimum komfortu, a przepisy zabraniają żeglarzom wykorzystywania elektronicznych pomocy nawigacyjnych i korzystania z pomocy osób trzecich. Muszą się wykazać dużym kunsztem żeglarskim i niebywałą odpornością fizyczną i psychiczną.

Sukcesem jest już samo zakwalifikowanie się do regat Mini Transat. Spośród około 400 zgłoszeń organizatorzy wybrali 70 najlepszych ich zdaniem żeglarzy, wśród nich właśnie Radka Kowalczyka.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.