Dzisiaj jest: 23 Lutego 2019 roku    |    Imieniny: Romana, Izabela, Damian
piątek, 09 lutego 2018 12:50

Drona raczej nie będzie

Gmina nie planuje zakupu drona, który miałby służyć do analizowania składu dymu unoszącego się z kominów. W goleniowskich realiach taki zakup nie ma sensu.

W ubiegłym roku Straż Miejska 83 razy interweniowała w związku z podejrzeniem, że na prywatnych posesjach spalane są odpady. W 33 przypadkach podejrzenie okazało się zasadne. 28 interwencji zakończyło się pouczeniem, tylko w pięciu przypadkach trzeba było nałożyć mandaty (w tym jeden w maksymalnej wysokości 500 zł, za rażące naruszenie przepisów zakazujących spalania odpadów). Co ważne, wszystkie przypadki dotyczyły spalania śmieci na wolnym powietrzu. Nie potwierdziło się żadne zgłoszenie o podejrzeniu spalania odpadów w piecach.

Zakup drona z wyposażeniem do analizy składu dymu w świetle powyższych danych nie ma uzasadnienia. Wiązałby się też z innymi komplikacjami, jak choćby koniecznością każdorazowego zgłaszania lotu drona Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (m.in. z powodu bliskości lotniska). Takie zgłoszenie musi być dokonane z kilkudniowym wyprzedzeniem, co wyklucza interwencyjne użycie drona w przypadku podejrzenia spalania odpadów w piecach. Istotnym problemem byłaby też kwestia naruszenia prywatności mieszkańców gminy lotami drona nad posesjami i w pobliżu zabudowań.

Dym unoszący się z komina nie oznacza, że spalane są w nim odpady. Dym jest normalnym zjawiskiem towarzyszącym spalaniu węgla, szczególnie w trakcie rozpalania pieca i po dorzuceniu do niego nowej porcji opału. Spalanie węgla jest w pełni legalne.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.