Dzisiaj jest: 16 Grudnia 2018 roku    |    Imieniny: Albina, Zdzisław
wtorek, 27 lutego 2018 19:14

Zmiany w rozkładzie autobusów

Z dniem 1 marca 2018 r. wchodzi w życie zaktualizowany rozkład bezpłatnej miejskiej komunikacji publicznej.

Po konsultacjach z użytkownikami autobusów wprowadzono kilka zmian do rozkładu. Do trasy Zielonej Linii doszedł przystanek przy ul. Armii Krajowej i Wojska Polskiego. W trasie na Marszewo zostały zlikwidowane kursy z godz. 15:03 i 19:10, utworzono nowy kurs o godz. 06:20. Kurs o godz. 15:25 z Dworca PKS do GPP został wydłużony o cztery przystanki, w związku z tym godzina rozpoczęcia kursu została przesunięta na 15:05. Nowe przystanki to: ul. Maszewska przy Crown Packaging, ul. Maszewska przy Policji, ul. Grunwaldzka. Do kursu o godz. 11:40 z Dworca PKS do Podańska dodano przystanek Maszewska - Szkoła o godz. 12:08.
Zielona Linia staje się częścią komunikacji miejskiej (wszystkie linie będzie obsługiwać jeden przewoźnik).

Od września 2014 roku na terenie Gminy Goleniów funkcjonują dowozy szkolne w formie publicznego transportu zbiorowego, tj. dowozów otwartych czyli takich, z  których wszyscy (nie tylko  uczniowie) pasażerowie mogą skorzystać po zakupie biletu u kierowcy. Dowozy te docierają do wszystkich miejscowości Gminy.

Pełny rozkład komunikacji miejskiej jest dostępny na naszej stronie. Można go również pobrać w formie pdfczytelnego pliku PDF do wydrukowania.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.